สถิติหวยออก 2 ตัวบน

รวมสถิติหวยออก 2 ตัวบน ย้อนหลัง

สถิติหวยออกย้อนหลัง แยกรางวัล แสดงเฉพาะ2 ตัวบน ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกงวดที่ออก สถิติหวยประเทศไทย ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับ รางวัล2 ตัวบน เก็อบข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 10 ปี
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวยปี 2564
17 มกราคม 2564 95
สถิติหวยปี 2563
30 ธันวาคม 2563 28
16 ธันวาคม 2563 03
1 ธันวาคม 2563 94
16 พฤศจิกายน 2563 61
1 พฤศจิกายน 2563 04
16 ตุลาคม 2563 51
1 ตุลาคม 2563 93
16 กันยายน 2563 83
1 กันยายน 2563 97
16 สิงหาคม 2563 11
1 สิงหาคม 2563 91
16 กรกฎาคม 2563 86
1 กรกฎาคม 2563 58
16 มิถุนายน 2563 67
1 มิถุนายน 2563 67
16 พฤษภาคม 2563 95
16 มีนาคม 2563 46
1 มีนาคม 2563 38
16 กุมภาพันธ์ 2563 03
1 กุมภาพันธ์ 2563 27
17 มกราคม 2563 74
สถิติหวยปี 2562
30 ธันวาคม 2562 41
16 ธันวาคม 2562 24
1 ธันวาคม 2562 22
16 พฤศจิกายน 2562 23
1 พฤศจิกายน 2562 75
16 ตุลาคม 2562 64
1 ตุลาคม 2562 97
16 กันยายน 2562 88
1 กันยายน 2562 87
16 สิงหาคม 2562 76
1 สิงหาคม 2562 06
15 กรกฎาคม 2562 65
1 กรกฎาคม 2562 47
16 มิถุนายน 2562 55
1 มิถุนายน 2562 61
16 พฤษภาคม 2562 26
2 พฤษภาคม 2562 24
16 เมษายน 2562 31
1 เมษายน 2562 67
16 มีนาคม 2562 28
1 มีนาคม 2562 50
16 กุมภาพันธ์ 2562 24
1 กุมภาพันธ์ 2562 34
17 มกราคม 2562 79
สถิติหวยปี 2561
30 ธันวาคม 2561 67
16 ธันวาคม 2561 64
1 ธันวาคม 2561 40
16 พฤศจิกายน 2561 03
1 พฤศจิกายน 2561 40
16 ตุลาคม 2561 15
1 ตุลาคม 2561 43
16 กันยายน 2561 60
1 กันยายน 2561 10
16 สิงหาคม 2561 17
1 สิงหาคม 2561 02
16 กรกฎาคม 2561 24
1 กรกฎาคม 2561 23
16 มิถุนายน 2561 31
1 มิถุนายน 2561 17
16 พฤษภาคม 2561 29
2 พฤษภาคม 2561 38
16 เมษายน 2561 29
1 เมษายน 2561 73
16 มีนาคม 2561 59
2 มีนาคม 2561 15
16 กุมภาพันธ์ 2561 15
1 กุมภาพันธ์ 2561 15
17 มกราคม 2561 23
สถิติหวยปี 2560
30 ธันวาคม 2560 34
16 ธันวาคม 2560 96
1 ธันวาคม 2560 05
16 พฤศจิกายน 2560 91
1 พฤศจิกายน 2560 26
16 ตุลาคม 2560 94
1 ตุลาคม 2560 14
16 กันยายน 2560 43
1 กันยายน 2560 24
16 สิงหาคม 2560 31
1 สิงหาคม 2560 19
16 กรกฎาคม 2560 27
1 กรกฎาคม 2560 60
16 มิถุนายน 2560 42
1 มิถุนายน 2560 30
16 พฤษภาคม 2560 91
2 พฤษภาคม 2560 56
16 เมษายน 2560 29
1 เมษายน 2560 85
16 มีนาคม 2560 63
1 มีนาคม 2560 53
16 กุมภาพันธ์ 2560 16
1 กุมภาพันธ์ 2560 72
17 มกราคม 2560 57
สถิติหวยปี 2559
30 ธันวาคม 2559 12
16 ธันวาคม 2559 86
1 ธันวาคม 2559 69
16 พฤศจิกายน 2559 83
1 พฤศจิกายน 2559 38
16 ตุลาคม 2559 47
1 ตุลาคม 2559 02
16 กันยายน 2559 50
1 กันยายน 2559 84
16 สิงหาคม 2559 04
1 สิงหาคม 2559 32
16 กรกฎาคม 2559 64
1 กรกฎาคม 2559 60
16 มิถุนายน 2559 16
1 มิถุนายน 2559 25
16 พฤษภาคม 2559 37
2 พฤษภาคม 2559 59
16 เมษายน 2559 09
1 เมษายน 2559 20
16 มีนาคม 2559 18
1 มีนาคม 2559 86
16 กุมภาพันธ์ 2559 64
1 กุมภาพันธ์ 2559 00
17 มกราคม 2559 71
สถิติหวยปี 2558
30 ธันวาคม 2558 17
17 ธันวาคม 2558 55
1 ธันวาคม 2558 50
16 พฤศจิกายน 2558 83
1 พฤศจิกายน 2558 11
16 ตุลาคม 2558 30
1 ตุลาคม 2558 25
16 กันยายน 2558 48
1 กันยายน 2558 94
16 สิงหาคม 2558 63
1 สิงหาคม 2558 77
16 กรกฎาคม 2558 07
1 กรกฎาคม 2558 49
16 มิถุนายน 2558 42
2 มิถุนายน 2558 81
16 พฤษภาคม 2558 21
2 พฤษภาคม 2558 66
16 เมษายน 2558 60
1 เมษายน 2558 04
16 มีนาคม 2558 51
1 มีนาคม 2558 37
16 กุมภาพันธ์ 2558 64
1 กุมภาพันธ์ 2558 37
16 มกราคม 2558 51
สถิติหวยปี 2557
30 ธันวาคม 2557 04
16 ธันวาคม 2557 54
1 ธันวาคม 2557 49
16 พฤศจิกายน 2557 04
1 พฤศจิกายน 2557 08
16 ตุลาคม 2557 09
1 ตุลาคม 2557 15
16 กันยายน 2557 69
1 กันยายน 2557 63
16 สิงหาคม 2557 42
1 สิงหาคม 2557 91
16 กรกฎาคม 2557 28
1 กรกฎาคม 2557 77
16 มิถุนายน 2557 20
1 มิถุนายน 2557 98
16 พฤษภาคม 2557 23
2 พฤษภาคม 2557 97
16 เมษายน 2557 06
1 เมษายน 2557 66
16 มีนาคม 2557 04
1 มีนาคม 2557 18
16 กุมภาพันธ์ 2557 45
1 กุมภาพันธ์ 2557 49
16 มกราคม 2557 02
สถิติหวยปี 2556
30 ธันวาคม 2556 72
16 ธันวาคม 2556 67
1 ธันวาคม 2556 95
16 พฤศจิกายน 2556 25
1 พฤศจิกายน 2556 04
16 ตุลาคม 2556 89
1 ตุลาคม 2556 82
16 กันยายน 2556 84
1 กันยายน 2556 23
16 สิงหาคม 2556 27
1 สิงหาคม 2556 35
16 กรกฎาคม 2556 96
1 กรกฎาคม 2556 05
16 มิถุนายน 2556 73
1 มิถุนายน 2556 89
16 พฤษภาคม 2556 25
2 พฤษภาคม 2556 58
16 เมษายน 2556 46
1 เมษายน 2556 88
16 มีนาคม 2556 33
1 มีนาคม 2556 41
16 กุมภาพันธ์ 2556 57
1 กุมภาพันธ์ 2556 66
16 มกราคม 2556 81
สถิติหวยปี 2555
30 ธันวาคม 2555 58
16 ธันวาคม 2555 24
1 ธันวาคม 2555 43
16 พฤศจิกายน 2555 00
1 พฤศจิกายน 2555 94
16 ตุลาคม 2555 43
1 ตุลาคม 2555 25
16 กันยายน 2555 43
1 กันยายน 2555 97
16 สิงหาคม 2555 77
1 สิงหาคม 2555 90
16 กรกฎาคม 2555 50
1 กรกฎาคม 2555 00
16 มิถุนายน 2555 73
1 มิถุนายน 2555 27
16 พฤษภาคม 2555 18
2 พฤษภาคม 2555 01
16 เมษายน 2555 70
1 เมษายน 2555 62
16 มีนาคม 2555 64
1 มีนาคม 2555 18
16 กุมภาพันธ์ 2555 84
1 กุมภาพันธ์ 2555 05
16 มกราคม 2555 45
สถิติหวยปี 2554
30 ธันวาคม 2554 02
16 ธันวาคม 2554 78
1 ธันวาคม 2554 47
16 พฤศจิกายน 2554 77
1 พฤศจิกายน 2554 40
16 ตุลาคม 2554 56
1 ตุลาคม 2554 52
16 กันยายน 2554 98
1 กันยายน 2554 33
16 สิงหาคม 2554 60
1 สิงหาคม 2554 56
16 กรกฎาคม 2554 56
1 กรกฎาคม 2554 53
16 มิถุนายน 2554 76
1 มิถุนายน 2554 70
16 พฤษภาคม 2554 17
2 พฤษภาคม 2554 36
16 เมษายน 2554 88
1 เมษายน 2554 31
16 มีนาคม 2554 31
1 มีนาคม 2554 37
16 กุมภาพันธ์ 2554 46
1 กุมภาพันธ์ 2554 89
16 มกราคม 2554 62
สถิติหวยปี 2553
30 ธันวาคม 2553 12
16 ธันวาคม 2553 80
1 ธันวาคม 2553 52
16 พฤศจิกายน 2553 93
1 พฤศจิกายน 2553 00
16 ตุลาคม 2553 77
1 ตุลาคม 2553 72
16 กันยายน 2553 22
1 กันยายน 2553 56
16 สิงหาคม 2553 97
1 สิงหาคม 2553 08
16 กรกฎาคม 2553 87
1 กรกฎาคม 2553 39
16 มิถุนายน 2553 04
1 มิถุนายน 2553 74
16 พฤษภาคม 2553 12
2 พฤษภาคม 2553 71
16 เมษายน 2553 43
1 เมษายน 2553 17
16 มีนาคม 2553 22
1 มีนาคม 2553 27
16 กุมภาพันธ์ 2553 07
1 กุมภาพันธ์ 2553 12
16 มกราคม 2553 77
สถิติหวยปี 2552
30 ธันวาคม 2552 96
16 ธันวาคม 2552 41
1 ธันวาคม 2552 80
16 พฤศจิกายน 2552 86
1 พฤศจิกายน 2552 40
16 ตุลาคม 2552 87
1 ตุลาคม 2552 87
16 กันยายน 2552 12
1 กันยายน 2552 65
16 สิงหาคม 2552 33
1 สิงหาคม 2552 86
16 กรกฎาคม 2552 16
1 กรกฎาคม 2552 42
16 มิถุนายน 2552 56
1 มิถุนายน 2552 61
16 พฤษภาคม 2552 11
2 พฤษภาคม 2552 52
16 เมษายน 2552 15
1 เมษายน 2552 78
16 มีนาคม 2552 12
1 มีนาคม 2552 91
16 กุมภาพันธ์ 2552 30
1 กุมภาพันธ์ 2552 33
16 มกราคม 2552 12
สถิติหวยปี 2551
30 ธันวาคม 2551 11
16 ธันวาคม 2551 14
1 ธันวาคม 2551 34
16 พฤศจิกายน 2551 12
1 พฤศจิกายน 2551 28
16 ตุลาคม 2551 77
1 ตุลาคม 2551 11
16 กันยายน 2551 77
1 กันยายน 2551 93
16 สิงหาคม 2551 77
1 สิงหาคม 2551 48
16 กรกฎาคม 2551 74
1 กรกฎาคม 2551 71
16 มิถุนายน 2551 11
1 มิถุนายน 2551 75
16 พฤษภาคม 2551 31
2 พฤษภาคม 2551 11
16 เมษายน 2551 00
1 เมษายน 2551 53
16 มีนาคม 2551 46
1 มีนาคม 2551 85
16 กุมภาพันธ์ 2551 54
1 กุมภาพันธ์ 2551 84
16 มกราคม 2551 10
สถิติหวยปี 2550
30 ธันวาคม 2550 11
16 ธันวาคม 2550 01
16 พฤศจิกายน 2550 81
1 พฤศจิกายน 2550 07
16 ตุลาคม 2550 88
1 ตุลาคม 2550 67
16 กันยายน 2550 36
1 กันยายน 2550 10
16 สิงหาคม 2550 07
1 สิงหาคม 2550 24
16 กรกฎาคม 2559 84
1 กรกฎาคม 2550 51
16 มิถุนายน 2550 94
1 มิถุนายน 2550 93
16 พฤษภาคม 2550 97
2 พฤษภาคม 2550 74
16 เมษายน 2550 05
1 เมษายน 2550 80
16 มีนาคม 2550 63
1 มีนาคม 2550 25
16 กุมภาพันธ์ 2550 59
1 กุมภาพันธ์ 2550 25
16 มกราคม 2550 39
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0