สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

รวมสถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว ย้อนหลัง

สถิติหวยออกย้อนหลัง แยกรางวัล แสดงเฉพาะเลขหน้า 3 ตัว ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกงวดที่ออก สถิติหวยประเทศไทย ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับ รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เก็อบข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 10 ปี
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวยปี 2564
17 มกราคม 2564 367, 653
สถิติหวยปี 2563
30 ธันวาคม 2563 336, 804
16 ธันวาคม 2563 377, 828
1 ธันวาคม 2563 093, 776
16 พฤศจิกายน 2563 368, 741
1 พฤศจิกายน 2563 154, 598
16 ตุลาคม 2563 189, 464
1 ตุลาคม 2563 594, 757
16 กันยายน 2563 127, 220
1 กันยายน 2563 636, 725
16 สิงหาคม 2563 712, 614
1 สิงหาคม 2563 575, 931
16 กรกฎาคม 2563 510, 533
1 กรกฎาคม 2563 095, 362
16 มิถุนายน 2563 876, 882
1 มิถุนายน 2563 264, 489
16 พฤษภาคม 2563 285, 430
16 มีนาคม 2563 258, 726
1 มีนาคม 2563 294, 328
16 กุมภาพันธ์ 2563 515, 952
1 กุมภาพันธ์ 2563 259, 552
17 มกราคม 2563 004, 132
สถิติหวยปี 2562
30 ธันวาคม 2562 116, 382
16 ธันวาคม 2562 043, 138
1 ธันวาคม 2562 617, 261
16 พฤศจิกายน 2562 164, 640
1 พฤศจิกายน 2562 323, 806
16 ตุลาคม 2562 255, 625
1 ตุลาคม 2562 392, 920
16 กันยายน 2562 947, 733
1 กันยายน 2562 210, 847
16 สิงหาคม 2562 149, 912
1 สิงหาคม 2562 135, 983
15 กรกฎาคม 2562 901, 355
1 กรกฎาคม 2562 239, 864
16 มิถุนายน 2562 625, 884
1 มิถุนายน 2562 589, 713
16 พฤษภาคม 2562 669, 949
2 พฤษภาคม 2562 043, 476
16 เมษายน 2562 512, 930
1 เมษายน 2562 888, 959
16 มีนาคม 2562 148, 883
1 มีนาคม 2562 999, 137
16 กุมภาพันธ์ 2562 881, 910
1 กุมภาพันธ์ 2562 643, 779
17 มกราคม 2562 206, 412
สถิติหวยปี 2561
30 ธันวาคม 2561 031, 913
16 ธันวาคม 2561 480, 948
1 ธันวาคม 2561 045, 307
16 พฤศจิกายน 2561 471, 930
1 พฤศจิกายน 2561 384, 576
16 ตุลาคม 2561 392, 186
1 ตุลาคม 2561 726, 594
16 กันยายน 2561 323, 539
1 กันยายน 2561 512, 464
16 สิงหาคม 2561 670, 340
1 สิงหาคม 2561 832, 903
16 กรกฎาคม 2561 403, 530
1 กรกฎาคม 2561 429, 901
16 มิถุนายน 2561 432, 507
1 มิถุนายน 2561 310, 553
16 พฤษภาคม 2561 357, 130
2 พฤษภาคม 2561 527, 980
16 เมษายน 2561 273, 654
1 เมษายน 2561 131, 787
16 มีนาคม 2561 064, 720
2 มีนาคม 2561 318, 870
16 กุมภาพันธ์ 2561 007, 388
1 กุมภาพันธ์ 2561 007, 388
17 มกราคม 2561 624, 799
สถิติหวยปี 2560
30 ธันวาคม 2560 495, 373
16 ธันวาคม 2560 616, 836
1 ธันวาคม 2560 626, 303
16 พฤศจิกายน 2560 831, 961
1 พฤศจิกายน 2560 165, 425
16 ตุลาคม 2560 180, 971
1 ตุลาคม 2560 611, 726
16 กันยายน 2560 172, 647
1 กันยายน 2560 345, 679
16 สิงหาคม 2560 115, 302
1 สิงหาคม 2560 061, 386
16 กรกฎาคม 2560 584, 835
1 กรกฎาคม 2560 226, 489
16 มิถุนายน 2560 626, 878
1 มิถุนายน 2560 121, 218
16 พฤษภาคม 2560 008, 396
2 พฤษภาคม 2560 949, 573
16 เมษายน 2560 766, 973
1 เมษายน 2560 020, 057
16 มีนาคม 2560 918, 324
1 มีนาคม 2560 560, 450
16 กุมภาพันธ์ 2560 128, 464
1 กุมภาพันธ์ 2560 066, 807
17 มกราคม 2560 511, 663
สถิติหวยปี 2559
30 ธันวาคม 2559 304, 890
16 ธันวาคม 2559 596, 366
1 ธันวาคม 2559 513, 873
16 พฤศจิกายน 2559 682, 040
1 พฤศจิกายน 2559 976, 824
16 ตุลาคม 2559 692, 885
1 ตุลาคม 2559 280, 194
16 กันยายน 2559 583, 493
1 กันยายน 2559 334, 335
16 สิงหาคม 2559 966, 366
1 สิงหาคม 2559 538, 983
16 กรกฎาคม 2559 734, 552
1 กรกฎาคม 2559 169, 609
16 มิถุนายน 2559 804, 251
1 มิถุนายน 2559 775, 111
16 พฤษภาคม 2559 382, 975
2 พฤษภาคม 2559 238, 403
16 เมษายน 2559 228, 008
1 เมษายน 2559 546, 390
16 มีนาคม 2559 877, 855
1 มีนาคม 2559 530, 426
16 กุมภาพันธ์ 2559 699, 312
1 กุมภาพันธ์ 2559 625, 999
17 มกราคม 2559 031, 532
สถิติหวยปี 2558
30 ธันวาคม 2558 246, 264
17 ธันวาคม 2558 140, 250
1 ธันวาคม 2558 238, 181
16 พฤศจิกายน 2558 241, 028
1 พฤศจิกายน 2558 106, 757
16 ตุลาคม 2558 457, 134
1 ตุลาคม 2558 175, 918
16 กันยายน 2558 435, 209
1 กันยายน 2558 260, 403
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0