สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

รวมสถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว ย้อนหลัง

สถิติหวยออกย้อนหลัง แยกรางวัล แสดงเฉพาะเลขท้าย 3 ตัว ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกงวดที่ออก สถิติหวยประเทศไทย ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับ รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เก็อบข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 10 ปี
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวยปี 2564
17 มกราคม 2564 566, 878
สถิติหวยปี 2563
30 ธันวาคม 2563 321, 924
16 ธันวาคม 2563 072, 517
1 ธันวาคม 2563 834, 984
16 พฤศจิกายน 2563 208, 255
1 พฤศจิกายน 2563 062, 245
16 ตุลาคม 2563 980, 045
1 ตุลาคม 2563 110, 595
16 กันยายน 2563 623, 853
1 กันยายน 2563 342, 957
16 สิงหาคม 2563 364, 733
1 สิงหาคม 2563 578, 809
16 กรกฎาคม 2563 682, 494
1 กรกฎาคม 2563 094, 307
16 มิถุนายน 2563 565, 625
1 มิถุนายน 2563 562, 582
16 พฤษภาคม 2563 191, 364
16 มีนาคม 2563 404, 661
1 มีนาคม 2563 597, 780
16 กุมภาพันธ์ 2563 030, 918
1 กุมภาพันธ์ 2563 375, 927
17 มกราคม 2563 379, 595
สถิติหวยปี 2562
30 ธันวาคม 2562 140, 250
16 ธันวาคม 2562 555, 665
1 ธันวาคม 2562 457, 013
16 พฤศจิกายน 2562 085, 194
1 พฤศจิกายน 2562 021, 206
16 ตุลาคม 2562 132, 598
1 ตุลาคม 2562 606, 797
16 กันยายน 2562 925, 939
1 กันยายน 2562 274, 439
16 สิงหาคม 2562 563, 580
1 สิงหาคม 2562 562, 795
15 กรกฎาคม 2562 556, 113
1 กรกฎาคม 2562 006, 375
16 มิถุนายน 2562 127, 800
1 มิถุนายน 2562 215, 560
16 พฤษภาคม 2562 018, 828
2 พฤษภาคม 2562 374, 699
16 เมษายน 2562 966, 968
1 เมษายน 2562 403, 975
16 มีนาคม 2562 154, 877
1 มีนาคม 2562 830, 837
16 กุมภาพันธ์ 2562 612, 879
1 กุมภาพันธ์ 2562 197, 948
17 มกราคม 2562 127, 660
สถิติหวยปี 2561
30 ธันวาคม 2561 701, 884
16 ธันวาคม 2561 297, 369
1 ธันวาคม 2561 561, 988
16 พฤศจิกายน 2561 140, 876
1 พฤศจิกายน 2561 046, 509
16 ตุลาคม 2561 212, 192
1 ตุลาคม 2561 810, 561
16 กันยายน 2561 155, 297
1 กันยายน 2561 202, 097
16 สิงหาคม 2561 815, 591
1 สิงหาคม 2561 549, 726
16 กรกฎาคม 2561 138362
1 กรกฎาคม 2561 210, 217
16 มิถุนายน 2561 132, 868
1 มิถุนายน 2561 248, 650
16 พฤษภาคม 2561 506, 047
2 พฤษภาคม 2561 225, 602
16 เมษายน 2561 076, 526
1 เมษายน 2561 638, 924
16 มีนาคม 2561 205, 489
2 มีนาคม 2561 589, 723
16 กุมภาพันธ์ 2561 230, 748
1 กุมภาพันธ์ 2561 230, 748
17 มกราคม 2561 236, 397
สถิติหวยปี 2560
30 ธันวาคม 2560 953, 504
16 ธันวาคม 2560 290, 938
1 ธันวาคม 2560 601, 257
16 พฤศจิกายน 2560 477, 628
1 พฤศจิกายน 2560 485, 036
16 ตุลาคม 2560 128, 287
1 ตุลาคม 2560 462, 952
16 กันยายน 2560 340, 388
1 กันยายน 2560 195, 278
16 สิงหาคม 2560 253, 945
1 สิงหาคม 2560 787, 989
16 กรกฎาคม 2560 390, 823
1 กรกฎาคม 2560 005, 688
16 มิถุนายน 2560 740, 373
1 มิถุนายน 2560 581, 881
16 พฤษภาคม 2560 490, 603
2 พฤษภาคม 2560 773, 923
16 เมษายน 2560 241, 807
1 เมษายน 2560 500, 709
16 มีนาคม 2560 941, 694
1 มีนาคม 2560 577, 052
16 กุมภาพันธ์ 2560 375, 953
1 กุมภาพันธ์ 2560 426, 628
17 มกราคม 2560 516, 836
สถิติหวยปี 2559
30 ธันวาคม 2559 477, 769
16 ธันวาคม 2559 716, 199
1 ธันวาคม 2559 148, 450
16 พฤศจิกายน 2559 570, 558
1 พฤศจิกายน 2559 752, 038
16 ตุลาคม 2559 032, 587
1 ตุลาคม 2559 458, 017
16 กันยายน 2559 043, 160
1 กันยายน 2559 630, 669
16 สิงหาคม 2559 596, 631
1 สิงหาคม 2559 472, 871
16 กรกฎาคม 2559 925, 158
1 กรกฎาคม 2559 173, 302
16 มิถุนายน 2559 749, 321
1 มิถุนายน 2559 937, 880
16 พฤษภาคม 2559 087, 268
2 พฤษภาคม 2559 671, 046
16 เมษายน 2559 507, 523
1 เมษายน 2559 285, 852
16 มีนาคม 2559 973, 004
1 มีนาคม 2559 155, 743
16 กุมภาพันธ์ 2559 309, 535
1 กุมภาพันธ์ 2559 054, 076
17 มกราคม 2559 786, 743
สถิติหวยปี 2558
30 ธันวาคม 2558 895, 596
17 ธันวาคม 2558 094, 638
1 ธันวาคม 2558 714, 175
16 พฤศจิกายน 2558 643, 802
1 พฤศจิกายน 2558 166, 473
16 ตุลาคม 2558 412, 054
1 ตุลาคม 2558 440, 799
16 กันยายน 2558 375, 084
1 กันยายน 2558 068, 819
16 สิงหาคม 2558 781, 227, 624, 648
1 สิงหาคม 2558 333, 598, 648, 889
16 กรกฎาคม 2558 761, 461, 830, 294
1 กรกฎาคม 2558 565, 814, 081, 567
16 มิถุนายน 2558 429, 253, 386, 532
2 มิถุนายน 2558 314, 700, 876, 969
16 พฤษภาคม 2558 799, 484, 851, 928
2 พฤษภาคม 2558 818, 163, 366, 195
16 เมษายน 2558 101, 164, 495, 973
1 เมษายน 2558 558, 962, 557, 861
16 มีนาคม 2558 339, 622, 623, 757
1 มีนาคม 2558 498, 031, 857, 008
16 กุมภาพันธ์ 2558 843, 103, 825, 392
1 กุมภาพันธ์ 2558 083, 286, 813, 008
16 มกราคม 2558 068, 398, 595, 877
สถิติหวยปี 2557
30 ธันวาคม 2557 853, 982, 535, 950
16 ธันวาคม 2557 080, 763, 775, 901
1 ธันวาคม 2557 820, 380, 580, 161
16 พฤศจิกายน 2557 179, 422, 480, 709
1 พฤศจิกายน 2557 607, 203, 855, 979
16 ตุลาคม 2557 647, 784, 848, 910
1 ตุลาคม 2557 251, 086, 159, 520
16 กันยายน 2557 112, 257, 342, 790
1 กันยายน 2557 308, 912, 477, 490
16 สิงหาคม 2557 639, 912, 187, 633
1 สิงหาคม 2557 349, 576, 623, 637
16 กรกฎาคม 2557 104, 944, 117, 205
1 กรกฎาคม 2557 123, 271, 441, 864
16 มิถุนายน 2557 158, 140, 639, 576
1 มิถุนายน 2557 160, 324, 409, 636
16 พฤษภาคม 2557 150, 505, 112, 246
2 พฤษภาคม 2557 143, 158, 673, 797
16 เมษายน 2557 344, 013, 355, 634
1 เมษายน 2557 186, 499, 835, 938
16 มีนาคม 2557 250, 305, 400, 904
1 มีนาคม 2557 116, 537, 753, 798
16 กุมภาพันธ์ 2557 397, 530, 074, 521
1 กุมภาพันธ์ 2557 406, 492, 888, 976
16 มกราคม 2557 077, 149, 242, 510
สถิติหวยปี 2556
30 ธันวาคม 2556 513, 750, 503, 275
16 ธันวาคม 2556 111, 228, 742, 826
1 ธันวาคม 2556 734, 766, 074, 980
16 พฤศจิกายน 2556 069, 304, 672, 753
1 พฤศจิกายน 2556 502, 020, 256, 173
16 ตุลาคม 2556 402, 529, 876, 952
1 ตุลาคม 2556 576, 324, 650, 028
16 กันยายน 2556 056, 235, 574, 754
1 กันยายน 2556 281, 570, 800, 045
16 สิงหาคม 2556 417, 945, 448, 201
1 สิงหาคม 2556 880, 451, 718, 329
16 กรกฎาคม 2556 352, 210, 584, 526
1 กรกฎาคม 2556 075, 284, 903, 904
16 มิถุนายน 2556 390, 098, 114, 502
1 มิถุนายน 2556 480, 713, 716, 768
16 พฤษภาคม 2556 034, 261, 390, 945
2 พฤษภาคม 2556 272, 359, 516, 830
16 เมษายน 2556 834, 862, 906, 828
1 เมษายน 2556 170, 430, 670, 725
16 มีนาคม 2556 860, 959, 175, 529
1 มีนาคม 2556 972, 721, 133, 775
16 กุมภาพันธ์ 2556 657, 708, 109, 386
1 กุมภาพันธ์ 2556 452, 695, 641, 782
16 มกราคม 2556 555, 196, 374, 334
สถิติหวยปี 2555
30 ธันวาคม 2555 126, 589, 832, 864
16 ธันวาคม 2555 734, 745, 778, 008
1 ธันวาคม 2555 303, 434, 489, 553
16 พฤศจิกายน 2555 560, 576, 627, 804
1 พฤศจิกายน 2555 188, 217, 285, 338
16 ตุลาคม 2555 089, 152, 396, 868
1 ตุลาคม 2555 291, 554, 873, 940
16 กันยายน 2555 123, 242, 752, 770
1 กันยายน 2555 148, 598, 639, 736
16 สิงหาคม 2555 032, 612, 730, 775
1 สิงหาคม 2555 599, 745, 796, 820
16 กรกฎาคม 2555 042, 159, 224, 897
1 กรกฎาคม 2555 530, 611, 656, 715
16 มิถุนายน 2555 238, 479, 547, 790
1 มิถุนายน 2555 399, 576, 606, 895
16 พฤษภาคม 2555 101, 309, 504, 902
2 พฤษภาคม 2555 426, 468, 589, 597
16 เมษายน 2555 088, 216, 722, 754
1 เมษายน 2555 074, 332, 581, 616
16 มีนาคม 2555 333, 350, 573, 606
1 มีนาคม 2555 135, 199, 295, 711
16 กุมภาพันธ์ 2555 111, 214, 420, 906
1 กุมภาพันธ์ 2555 426, 498, 598, 749
16 มกราคม 2555 150, 328, 639, 941
สถิติหวยปี 2554
30 ธันวาคม 2554 026, 168, 541, 597
16 ธันวาคม 2554 235, 295, 651, 784
1 ธันวาคม 2554 253, 739, 857, 922
16 พฤศจิกายน 2554 406, 425, 551, 993
1 พฤศจิกายน 2554 065, 221, 380, 771
16 ตุลาคม 2554 057, 329, 507, 991
1 ตุลาคม 2554 104, 189, 499, 957
16 กันยายน 2554 384, 589, 645, 812
1 กันยายน 2554 021, 533, 821, 847
16 สิงหาคม 2554 005, 074, 345, 814
1 สิงหาคม 2554 221, 583, 660, 703
16 กรกฎาคม 2554 052, 227, 534, 609
1 กรกฎาคม 2554 160, 390, 463, 780
16 มิถุนายน 2554 162, 167, 486, 582
1 มิถุนายน 2554 346, 556, 656, 801
16 พฤษภาคม 2554 044, 071, 700, 889
2 พฤษภาคม 2554 133, 421, 524, 945
16 เมษายน 2554 213, 263, 397, 593
1 เมษายน 2554 036, 040, 584, 723
16 มีนาคม 2554 209, 463, 737, 945
1 มีนาคม 2554 357, 396, 544, 926
16 กุมภาพันธ์ 2554 384, 388, 510, 535
1 กุมภาพันธ์ 2554 121, 361, 432, 596
16 มกราคม 2554 185, 227, 546, 758
สถิติหวยปี 2553
30 ธันวาคม 2553 153, 186, 933, 936
16 ธันวาคม 2553 529, 315, 533, 306
1 ธันวาคม 2553 664, 470, 474, 086
16 พฤศจิกายน 2553 763, 979, 907, 129
1 พฤศจิกายน 2553 653, 968, 801, 739
16 ตุลาคม 2553 310, 518, 385, 872
1 ตุลาคม 2553 003, 091, 246, 996
16 กันยายน 2553 103, 316, 431, 075
1 กันยายน 2553 784, 570, 656, 096
16 สิงหาคม 2553 986, 578, 448, 689
1 สิงหาคม 2553 769, 182, 727, 191
16 กรกฎาคม 2553 309, 219, 572, 024
1 กรกฎาคม 2553 893, 450, 918, 961
16 มิถุนายน 2553 200, 628, 681, 816
1 มิถุนายน 2553 374, 298, 996, 673
16 พฤษภาคม 2553 293, 151, 770, 008
2 พฤษภาคม 2553 382, 040, 517, 618
16 เมษายน 2553 811, 744, 154, 285
1 เมษายน 2553 174, 663, 447, 040
16 มีนาคม 2553 619, 996, 229, 756
1 มีนาคม 2553 457, 627, 374, 470
16 กุมภาพันธ์ 2553 137, 026, 362, 985
1 กุมภาพันธ์ 2553 936, 577, 694, 403
16 มกราคม 2553 413, 459, 781, 646
สถิติหวยปี 2552
30 ธันวาคม 2552 094, 984, 197, 831
16 ธันวาคม 2552 694, 775, 524, 142
1 ธันวาคม 2552 937, 188, 412, 252
16 พฤศจิกายน 2552 299, 952, 072, 536
1 พฤศจิกายน 2552 366, 923, 642, 465
16 ตุลาคม 2552 174, 135, 226, 122
1 ตุลาคม 2552 249, 435, 714, 255
16 กันยายน 2552 200, 353, 539, 166
1 กันยายน 2552 435, 447, 446, 924
16 สิงหาคม 2552 843, 292, 577, 658
1 สิงหาคม 2552 688, 239, 421, 374
16 กรกฎาคม 2552 005, 177, 356, 836
1 กรกฎาคม 2552 107, 233, 385, 799
16 มิถุนายน 2552 125, 044, 954, 179
1 มิถุนายน 2552 242, 097, 240, 642
16 พฤษภาคม 2552 368, 838, 362, 892
2 พฤษภาคม 2552 222, 549, 947, 301
16 เมษายน 2552 954, 179, 007, 570
1 เมษายน 2552 572, 363, 113, 044
16 มีนาคม 2552 228, 929, 424, 063
1 มีนาคม 2552 224, 238, 665, 295
16 กุมภาพันธ์ 2552 961, 939, 115, 434
1 กุมภาพันธ์ 2552 660, 777, 015, 427
16 มกราคม 2552 266, 842, 885, 800
สถิติหวยปี 2551
30 ธันวาคม 2551 490, 267, 787, 741
16 ธันวาคม 2551 959, 715, 803, 305
1 ธันวาคม 2551 957, 013, 617, 260
16 พฤศจิกายน 2551 068, 589, 824, 877
1 พฤศจิกายน 2551 929, 333, 285, 421
16 ตุลาคม 2551 324, 526, 644, 648
1 ตุลาคม 2551 204, 302, 311, 395
16 กันยายน 2551 378, 534, 557, 691
1 กันยายน 2551 027, 206, 413, 904
16 สิงหาคม 2551 161, 445, 457, 744
1 สิงหาคม 2551 236, 386, 408, 913
16 กรกฎาคม 2551 344, 401, 486, 576
1 กรกฎาคม 2551 096, 287, 490, 523
16 มิถุนายน 2551 339, 345, 639, 870
1 มิถุนายน 2551 370, 666, 747, 916
16 พฤษภาคม 2551 193, 120, 355, 214
2 พฤษภาคม 2551 001, 133, 001, 792
16 เมษายน 2551 008, 043, 584, 802
1 เมษายน 2551 124, 195, 200, 586
16 มีนาคม 2551 077, 974, 085, 158
1 มีนาคม 2551 056, 085, 371, 691
16 กุมภาพันธ์ 2551 344, 512, 630, 892
1 กุมภาพันธ์ 2551 311, 472, 732, 796
16 มกราคม 2551 431, 548, 942, 965
สถิติหวยปี 2550
30 ธันวาคม 2550 267, 490, 741, 787
16 ธันวาคม 2550 425, 432, 460, 702
16 พฤศจิกายน 2550 130, 198, 752, 844
1 พฤศจิกายน 2550 213, 277, 524, 648
16 ตุลาคม 2550 158, 663, 685, 846
1 ตุลาคม 2550 090, 104, 126, 667
16 กันยายน 2550 247, 273, 604, 608
1 กันยายน 2550 293, 505, 518, 520
16 สิงหาคม 2550 234, 236, 312, 424
1 สิงหาคม 2550 006, 048, 885, 962
16 กรกฎาคม 2559 105, 183, 334, 947
1 กรกฎาคม 2550 146, 287, 638, 949
16 มิถุนายน 2550 424, 589, 907, 989
1 มิถุนายน 2550 242, 433, 523, 739
16 พฤษภาคม 2550 585, 751, 858, 924
2 พฤษภาคม 2550 442, 553, 729, 881
16 เมษายน 2550 013, 522, 866, 987
1 เมษายน 2550 022, 677, 794, 814
16 มีนาคม 2550 001, 191, 350, 906
1 มีนาคม 2550 294, 801, 942, 949
16 กุมภาพันธ์ 2550 384, 607, 625, 979
1 กุมภาพันธ์ 2550 239, 287, 865, 893
16 มกราคม 2550 263, 293, 803, 845
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0