สถิติหวยออก 3 ตัวบน

รวมสถิติหวยออก 3 ตัวบน ย้อนหลัง

สถิติหวยออกย้อนหลัง แยกรางวัล แสดงเฉพาะ3 ตัวบน ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกงวดที่ออก สถิติหวยประเทศไทย ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับ รางวัล3 ตัวบน เก็อบข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 10 ปี
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวยปี 2564
17 มกราคม 2564 395
สถิติหวยปี 2563
30 ธันวาคม 2563 628
16 ธันวาคม 2563 303
1 ธันวาคม 2563 994
16 พฤศจิกายน 2563 661
1 พฤศจิกายน 2563 404
16 ตุลาคม 2563 051
1 ตุลาคม 2563 893
16 กันยายน 2563 083
1 กันยายน 2563 997
16 สิงหาคม 2563 811
1 สิงหาคม 2563 391
16 กรกฎาคม 2563 286
1 กรกฎาคม 2563 258
16 มิถุนายน 2563 967
1 มิถุนายน 2563 567
16 พฤษภาคม 2563 095
16 มีนาคม 2563 446
1 มีนาคม 2563 938
16 กุมภาพันธ์ 2563 403
1 กุมภาพันธ์ 2563 227
17 มกราคม 2563 774
สถิติหวยปี 2562
30 ธันวาคม 2562 541
16 ธันวาคม 2562 924
1 ธันวาคม 2562 522
16 พฤศจิกายน 2562 223
1 พฤศจิกายน 2562 375
16 ตุลาคม 2562 564
1 ตุลาคม 2562 197
16 กันยายน 2562 388
1 กันยายน 2562 787
16 สิงหาคม 2562 476
1 สิงหาคม 2562 006
15 กรกฎาคม 2562 765
1 กรกฎาคม 2562 647
16 มิถุนายน 2562 055
1 มิถุนายน 2562 461
16 พฤษภาคม 2562 526
2 พฤษภาคม 2562 324
16 เมษายน 2562 331
1 เมษายน 2562 767
16 มีนาคม 2562 628
1 มีนาคม 2562 650
16 กุมภาพันธ์ 2562 824
1 กุมภาพันธ์ 2562 134
17 มกราคม 2562 079
สถิติหวยปี 2561
30 ธันวาคม 2561 867
16 ธันวาคม 2561 564
1 ธันวาคม 2561 840
16 พฤศจิกายน 2561 903
1 พฤศจิกายน 2561 840
16 ตุลาคม 2561 515
1 ตุลาคม 2561 643
16 กันยายน 2561 760
1 กันยายน 2561 510
16 สิงหาคม 2561 117
1 สิงหาคม 2561 602
16 กรกฎาคม 2561 324
1 กรกฎาคม 2561 623
16 มิถุนายน 2561 131
1 มิถุนายน 2561 117
16 พฤษภาคม 2561 629
2 พฤษภาคม 2561 038
16 เมษายน 2561 229
1 เมษายน 2561 073
16 มีนาคม 2561 559
2 มีนาคม 2561 415
16 กุมภาพันธ์ 2561 915
1 กุมภาพันธ์ 2561 915
17 มกราคม 2561 823
สถิติหวยปี 2560
30 ธันวาคม 2560 234
16 ธันวาคม 2560 596
1 ธันวาคม 2560 005
16 พฤศจิกายน 2560 391
1 พฤศจิกายน 2560 726
16 ตุลาคม 2560 494
1 ตุลาคม 2560 714
16 กันยายน 2560 143
1 กันยายน 2560 224
16 สิงหาคม 2560 431
1 สิงหาคม 2560 519
16 กรกฎาคม 2560 327
1 กรกฎาคม 2560 360
16 มิถุนายน 2560 142
1 มิถุนายน 2560 630
16 พฤษภาคม 2560 891
2 พฤษภาคม 2560 656
16 เมษายน 2560 729
1 เมษายน 2560 785
16 มีนาคม 2560 863
1 มีนาคม 2560 453
16 กุมภาพันธ์ 2560 116
1 กุมภาพันธ์ 2560 672
17 มกราคม 2560 157
สถิติหวยปี 2559
30 ธันวาคม 2559 712
16 ธันวาคม 2559 286
1 ธันวาคม 2559 069
16 พฤศจิกายน 2559 383
1 พฤศจิกายน 2559 438
16 ตุลาคม 2559 947
1 ตุลาคม 2559 102
16 กันยายน 2559 650
1 กันยายน 2559 684
16 สิงหาคม 2559 004
1 สิงหาคม 2559 932
16 กรกฎาคม 2559 764
1 กรกฎาคม 2559 460
16 มิถุนายน 2559 816
1 มิถุนายน 2559 825
16 พฤษภาคม 2559 737
2 พฤษภาคม 2559 459
16 เมษายน 2559 609
1 เมษายน 2559 720
16 มีนาคม 2559 918
1 มีนาคม 2559 686
16 กุมภาพันธ์ 2559 364
1 กุมภาพันธ์ 2559 800
17 มกราคม 2559 371
สถิติหวยปี 2558
30 ธันวาคม 2558 217
17 ธันวาคม 2558 255
1 ธันวาคม 2558 350
16 พฤศจิกายน 2558 283
1 พฤศจิกายน 2558 211
16 ตุลาคม 2558 630
1 ตุลาคม 2558 825
16 กันยายน 2558 148
1 กันยายน 2558 094
16 สิงหาคม 2558 363
1 สิงหาคม 2558 677
16 กรกฎาคม 2558 507
1 กรกฎาคม 2558 049
16 มิถุนายน 2558 742
2 มิถุนายน 2558 881
16 พฤษภาคม 2558 421
2 พฤษภาคม 2558 466
16 เมษายน 2558 260
1 เมษายน 2558 704
16 มีนาคม 2558 151
1 มีนาคม 2558 237
16 กุมภาพันธ์ 2558 864
1 กุมภาพันธ์ 2558 537
16 มกราคม 2558 351
สถิติหวยปี 2557
30 ธันวาคม 2557 704
16 ธันวาคม 2557 354
1 ธันวาคม 2557 449
16 พฤศจิกายน 2557 804
1 พฤศจิกายน 2557 608
16 ตุลาคม 2557 409
1 ตุลาคม 2557 615
16 กันยายน 2557 269
1 กันยายน 2557 763
16 สิงหาคม 2557 842
1 สิงหาคม 2557 391
16 กรกฎาคม 2557 728
1 กรกฎาคม 2557 477
16 มิถุนายน 2557 920
1 มิถุนายน 2557 198
16 พฤษภาคม 2557 523
2 พฤษภาคม 2557 297
16 เมษายน 2557 406
1 เมษายน 2557 866
16 มีนาคม 2557 404
1 มีนาคม 2557 318
16 กุมภาพันธ์ 2557 245
1 กุมภาพันธ์ 2557 149
16 มกราคม 2557 902
สถิติหวยปี 2556
30 ธันวาคม 2556 072
16 ธันวาคม 2556 767
1 ธันวาคม 2556 795
16 พฤศจิกายน 2556 925
1 พฤศจิกายน 2556 804
16 ตุลาคม 2556 289
1 ตุลาคม 2556 882
16 กันยายน 2556 684
1 กันยายน 2556 123
16 สิงหาคม 2556 327
1 สิงหาคม 2556 435
16 กรกฎาคม 2556 996
1 กรกฎาคม 2556 905
16 มิถุนายน 2556 673
1 มิถุนายน 2556 489
16 พฤษภาคม 2556 125
2 พฤษภาคม 2556 458
16 เมษายน 2556 846
1 เมษายน 2556 688
16 มีนาคม 2556 433
1 มีนาคม 2556 241
16 กุมภาพันธ์ 2556 257
1 กุมภาพันธ์ 2556 566
16 มกราคม 2556 981
สถิติหวยปี 2555
30 ธันวาคม 2555 358
16 ธันวาคม 2555 524
1 ธันวาคม 2555 443
16 พฤศจิกายน 2555 500
1 พฤศจิกายน 2555 694
16 ตุลาคม 2555 343
1 ตุลาคม 2555 025
16 กันยายน 2555 143
1 กันยายน 2555 997
16 สิงหาคม 2555 877
1 สิงหาคม 2555 590
16 กรกฎาคม 2555 050
1 กรกฎาคม 2555 900
16 มิถุนายน 2555 373
1 มิถุนายน 2555 727
16 พฤษภาคม 2555 418
2 พฤษภาคม 2555 501
16 เมษายน 2555 470
1 เมษายน 2555 562
16 มีนาคม 2555 064
1 มีนาคม 2555 518
16 กุมภาพันธ์ 2555 684
1 กุมภาพันธ์ 2555 605
16 มกราคม 2555 445
สถิติหวยปี 2554
30 ธันวาคม 2554 402
16 ธันวาคม 2554 178
1 ธันวาคม 2554 147
16 พฤศจิกายน 2554 777
1 พฤศจิกายน 2554 540
16 ตุลาคม 2554 756
1 ตุลาคม 2554 052
16 กันยายน 2554 198
1 กันยายน 2554 533
16 สิงหาคม 2554 960
1 สิงหาคม 2554 756
16 กรกฎาคม 2554 556
1 กรกฎาคม 2554 953
16 มิถุนายน 2554 276
1 มิถุนายน 2554 370
16 พฤษภาคม 2554 417
2 พฤษภาคม 2554 136
16 เมษายน 2554 988
1 เมษายน 2554 931
16 มีนาคม 2554 331
1 มีนาคม 2554 037
16 กุมภาพันธ์ 2554 746
1 กุมภาพันธ์ 2554 089
16 มกราคม 2554 062
สถิติหวยปี 2553
30 ธันวาคม 2553 112
16 ธันวาคม 2553 380
1 ธันวาคม 2553 752
16 พฤศจิกายน 2553 993
1 พฤศจิกายน 2553 100
16 ตุลาคม 2553 377
1 ตุลาคม 2553 372
16 กันยายน 2553 422
1 กันยายน 2553 656
16 สิงหาคม 2553 097
1 สิงหาคม 2553 008
16 กรกฎาคม 2553 387
1 กรกฎาคม 2553 239
16 มิถุนายน 2553 104
1 มิถุนายน 2553 874
16 พฤษภาคม 2553 012
2 พฤษภาคม 2553 371
16 เมษายน 2553 743
1 เมษายน 2553 517
16 มีนาคม 2553 222
1 มีนาคม 2553 227
16 กุมภาพันธ์ 2553 707
1 กุมภาพันธ์ 2553 312
16 มกราคม 2553 577
สถิติหวยปี 2552
30 ธันวาคม 2552 596
16 ธันวาคม 2552 141
1 ธันวาคม 2552 980
16 พฤศจิกายน 2552 986
1 พฤศจิกายน 2552 140
16 ตุลาคม 2552 487
1 ตุลาคม 2552 387
16 กันยายน 2552 912
1 กันยายน 2552 865
16 สิงหาคม 2552 933
1 สิงหาคม 2552 986
16 กรกฎาคม 2552 816
1 กรกฎาคม 2552 542
16 มิถุนายน 2552 456
1 มิถุนายน 2552 661
16 พฤษภาคม 2552 411
2 พฤษภาคม 2552 452
16 เมษายน 2552 415
1 เมษายน 2552 578
16 มีนาคม 2552 812
1 มีนาคม 2552 091
16 กุมภาพันธ์ 2552 730
1 กุมภาพันธ์ 2552 533
16 มกราคม 2552 212
สถิติหวยปี 2551
30 ธันวาคม 2551 411
16 ธันวาคม 2551 114
1 ธันวาคม 2551 434
16 พฤศจิกายน 2551 612
1 พฤศจิกายน 2551 028
16 ตุลาคม 2551 277
1 ตุลาคม 2551 911
16 กันยายน 2551 377
1 กันยายน 2551 993
16 สิงหาคม 2551 377
1 สิงหาคม 2551 348
16 กรกฎาคม 2551 374
1 กรกฎาคม 2551 671
16 มิถุนายน 2551 111
1 มิถุนายน 2551 875
16 พฤษภาคม 2551 231
2 พฤษภาคม 2551 011
16 เมษายน 2551 800
1 เมษายน 2551 653
16 มีนาคม 2551 946
1 มีนาคม 2551 685
16 กุมภาพันธ์ 2551 054
1 กุมภาพันธ์ 2551 684
16 มกราคม 2551 010
สถิติหวยปี 2550
30 ธันวาคม 2550 411
16 ธันวาคม 2550 501
16 พฤศจิกายน 2550 481
1 พฤศจิกายน 2550 907
16 ตุลาคม 2550 988
1 ตุลาคม 2550 667
16 กันยายน 2550 336
1 กันยายน 2550 810
16 สิงหาคม 2550 207
1 สิงหาคม 2550 924
16 กรกฎาคม 2559 384
1 กรกฎาคม 2550 151
16 มิถุนายน 2550 194
1 มิถุนายน 2550 393
16 พฤษภาคม 2550 897
2 พฤษภาคม 2550 374
16 เมษายน 2550 105
1 เมษายน 2550 780
16 มีนาคม 2550 763
1 มีนาคม 2550 425
16 กุมภาพันธ์ 2550 859
1 กุมภาพันธ์ 2550 925
16 มกราคม 2550 739
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0