สถิติหวยออก 3 ตัวบน

รวมสถิติหวยออก 3 ตัวบน ย้อนหลัง

สถิติหวยออกย้อนหลัง แยกรางวัล แสดงเฉพาะ3 ตัวบน ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกงวดที่ออก สถิติหวยประเทศไทย ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับ รางวัล3 ตัวบน เก็อบข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 10 ปี
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวยปี 2562
1 สิงหาคม 2562 006
15 กรกฎาคม 2562 765
1 กรกฎาคม 2562 647
16 มิถุนายน 2562 055
1 มิถุนายน 2562 461
16 พฤษภาคม 2562 526
2 พฤษภาคม 2562 324
16 เมษายน 2562 331
1 เมษายน 2562 767
16 มีนาคม 2562 628
1 มีนาคม 2562 650
16 กุมภาพันธ์ 2562 824
1 กุมภาพันธ์ 2562 134
17 มกราคม 2562 079
สถิติหวยปี 2561
30 ธันวาคม 2561 867
16 ธันวาคม 2561 564
1 ธันวาคม 2561 840
16 พฤศจิกายน 2561 903
1 พฤศจิกายน 2561 840
16 ตุลาคม 2561 515
1 ตุลาคม 2561 643
16 กันยายน 2561 760
1 กันยายน 2561 510
16 สิงหาคม 2561 117
1 สิงหาคม 2561 602
16 กรกฎาคม 2561 324
1 กรกฎาคม 2561 623
16 มิถุนายน 2561 131
1 มิถุนายน 2561 117
16 พฤษภาคม 2561 629
2 พฤษภาคม 2561 038
16 เมษายน 2561 229
1 เมษายน 2561 073
16 มีนาคม 2561 559
2 มีนาคม 2561 415
16 กุมภาพันธ์ 2561 915
1 กุมภาพันธ์ 2561 915
17 มกราคม 2561 823
สถิติหวยปี 2560
30 ธันวาคม 2560 234
16 ธันวาคม 2560 596
1 ธันวาคม 2560 005
16 พฤศจิกายน 2560 391
1 พฤศจิกายน 2560 726
16 ตุลาคม 2560 494
1 ตุลาคม 2560 714
16 กันยายน 2560 143
1 กันยายน 2560 224
16 สิงหาคม 2560 431
1 สิงหาคม 2560 519
16 กรกฎาคม 2560 327
1 กรกฎาคม 2560 360
16 มิถุนายน 2560 142
1 มิถุนายน 2560 630
16 พฤษภาคม 2560 891
2 พฤษภาคม 2560 656
16 เมษายน 2560 729
1 เมษายน 2560 785
16 มีนาคม 2560 863
1 มีนาคม 2560 453
16 กุมภาพันธ์ 2560 116
1 กุมภาพันธ์ 2560 672
17 มกราคม 2560 157
สถิติหวยปี 2559
30 ธันวาคม 2559 712
16 ธันวาคม 2559 286
1 ธันวาคม 2559 069
16 พฤศจิกายน 2559 383
1 พฤศจิกายน 2559 438
16 ตุลาคม 2559 947
1 ตุลาคม 2559 102
16 กันยายน 2559 650
1 กันยายน 2559 684
16 สิงหาคม 2559 004
1 สิงหาคม 2559 932
16 กรกฎาคม 2559 764
1 กรกฎาคม 2559 460
16 มิถุนายน 2559 816
1 มิถุนายน 2559 825
16 พฤษภาคม 2559 737
2 พฤษภาคม 2559 459
16 เมษายน 2559 609
1 เมษายน 2559 720
16 มีนาคม 2559 918
1 มีนาคม 2559 686
16 กุมภาพันธ์ 2559 364
1 กุมภาพันธ์ 2559 800
17 มกราคม 2559 371
สถิติหวยปี 2558
30 ธันวาคม 2558 217
17 ธันวาคม 2558 255
1 ธันวาคม 2558 350
16 พฤศจิกายน 2558 283
1 พฤศจิกายน 2558 211
16 ตุลาคม 2558 630
1 ตุลาคม 2558 825
16 กันยายน 2558 148
1 กันยายน 2558 094
16 สิงหาคม 2558 363
1 สิงหาคม 2558 677
16 กรกฎาคม 2558 507
1 กรกฎาคม 2558 049
16 มิถุนายน 2558 742
2 มิถุนายน 2558 881
16 พฤษภาคม 2558 421
2 พฤษภาคม 2558 466
16 เมษายน 2558 260
1 เมษายน 2558 704
16 มีนาคม 2558 151
1 มีนาคม 2558 237
16 กุมภาพันธ์ 2558 864
1 กุมภาพันธ์ 2558 537
16 มกราคม 2558 351
สถิติหวยปี 2557
30 ธันวาคม 2557 704
16 ธันวาคม 2557 354
1 ธันวาคม 2557 449
16 พฤศจิกายน 2557 804
1 พฤศจิกายน 2557 608
16 ตุลาคม 2557 409
1 ตุลาคม 2557 615
16 กันยายน 2557 269
1 กันยายน 2557 763
16 สิงหาคม 2557 842
1 สิงหาคม 2557 391
16 กรกฎาคม 2557 728
1 กรกฎาคม 2557 477
16 มิถุนายน 2557 920
1 มิถุนายน 2557 198
16 พฤษภาคม 2557 523
2 พฤษภาคม 2557 297
16 เมษายน 2557 406
1 เมษายน 2557 866
16 มีนาคม 2557 404
1 มีนาคม 2557 318
16 กุมภาพันธ์ 2557 245
1 กุมภาพันธ์ 2557 149
16 มกราคม 2557 902
สถิติหวยปี 2556
30 ธันวาคม 2556 072
16 ธันวาคม 2556 767
1 ธันวาคม 2556 795
16 พฤศจิกายน 2556 925
1 พฤศจิกายน 2556 804
16 ตุลาคม 2556 289
1 ตุลาคม 2556 882
16 กันยายน 2556 684
1 กันยายน 2556 123
16 สิงหาคม 2556 327
1 สิงหาคม 2556 435
16 กรกฎาคม 2556 996
1 กรกฎาคม 2556 905
16 มิถุนายน 2556 673
1 มิถุนายน 2556 489
16 พฤษภาคม 2556 125
2 พฤษภาคม 2556 458
16 เมษายน 2556 846
1 เมษายน 2556 688
16 มีนาคม 2556 433
1 มีนาคม 2556 241
16 กุมภาพันธ์ 2556 257
1 กุมภาพันธ์ 2556 566
16 มกราคม 2556 981
สถิติหวยปี 2555
30 ธันวาคม 2555 358
16 ธันวาคม 2555 524
1 ธันวาคม 2555 443
16 พฤศจิกายน 2555 500
1 พฤศจิกายน 2555 694
16 ตุลาคม 2555 343
1 ตุลาคม 2555 025
16 กันยายน 2555 143
1 กันยายน 2555 997
16 สิงหาคม 2555 877
1 สิงหาคม 2555 590
16 กรกฎาคม 2555 050
1 กรกฎาคม 2555 900
16 มิถุนายน 2555 373
1 มิถุนายน 2555 727
16 พฤษภาคม 2555 418
2 พฤษภาคม 2555 501
16 เมษายน 2555 470
1 เมษายน 2555 562
16 มีนาคม 2555 064
1 มีนาคม 2555 518
16 กุมภาพันธ์ 2555 684
1 กุมภาพันธ์ 2555 605
16 มกราคม 2555 445
สถิติหวยปี 2554
30 ธันวาคม 2554 402
16 ธันวาคม 2554 178
1 ธันวาคม 2554 147
16 พฤศจิกายน 2554 777
1 พฤศจิกายน 2554 540
16 ตุลาคม 2554 756
1 ตุลาคม 2554 052
16 กันยายน 2554 198
1 กันยายน 2554 533
16 สิงหาคม 2554 960
1 สิงหาคม 2554 756
16 กรกฎาคม 2554 556
1 กรกฎาคม 2554 953
16 มิถุนายน 2554 276
1 มิถุนายน 2554 370
16 พฤษภาคม 2554 417
2 พฤษภาคม 2554 136
16 เมษายน 2554 988
1 เมษายน 2554 931
16 มีนาคม 2554 331
1 มีนาคม 2554 037
16 กุมภาพันธ์ 2554 746
1 กุมภาพันธ์ 2554 089
16 มกราคม 2554 062
สถิติหวยปี 2553
30 ธันวาคม 2553 112
16 ธันวาคม 2553 380
1 ธันวาคม 2553 752
16 พฤศจิกายน 2553 993
1 พฤศจิกายน 2553 100
16 ตุลาคม 2553 377
1 ตุลาคม 2553 372
16 กันยายน 2553 422
1 กันยายน 2553 656
16 สิงหาคม 2553 097
1 สิงหาคม 2553 008
16 กรกฎาคม 2553 387
1 กรกฎาคม 2553 239
16 มิถุนายน 2553 104
1 มิถุนายน 2553 874
16 พฤษภาคม 2553 012
2 พฤษภาคม 2553 371
16 เมษายน 2553 743
1 เมษายน 2553 517
16 มีนาคม 2553 222
1 มีนาคม 2553 227
16 กุมภาพันธ์ 2553 707
1 กุมภาพันธ์ 2553 312
16 มกราคม 2553 577
สถิติหวยปี 2552
30 ธันวาคม 2552 596
16 ธันวาคม 2552 141
1 ธันวาคม 2552 980
16 พฤศจิกายน 2552 986
1 พฤศจิกายน 2552 140
16 ตุลาคม 2552 487
1 ตุลาคม 2552 387
16 กันยายน 2552 912
1 กันยายน 2552 865
16 สิงหาคม 2552 933
1 สิงหาคม 2552 986
16 กรกฎาคม 2552 816
1 กรกฎาคม 2552 542
16 มิถุนายน 2552 456
1 มิถุนายน 2552 661
16 พฤษภาคม 2552 411
2 พฤษภาคม 2552 452
16 เมษายน 2552 415
1 เมษายน 2552 578
16 มีนาคม 2552 812
1 มีนาคม 2552 091
16 กุมภาพันธ์ 2552 730
1 กุมภาพันธ์ 2552 533
16 มกราคม 2552 212
สถิติหวยปี 2551
30 ธันวาคม 2551 411
16 ธันวาคม 2551 114
1 ธันวาคม 2551 434
16 พฤศจิกายน 2551 612
1 พฤศจิกายน 2551 028
16 ตุลาคม 2551 277
1 ตุลาคม 2551 911
16 กันยายน 2551 377
1 กันยายน 2551 993
16 สิงหาคม 2551 377
1 สิงหาคม 2551 348
16 กรกฎาคม 2551 374
1 กรกฎาคม 2551 671
16 มิถุนายน 2551 111
1 มิถุนายน 2551 875
16 พฤษภาคม 2551 231
2 พฤษภาคม 2551 011
16 เมษายน 2551 800
1 เมษายน 2551 653
16 มีนาคม 2551 946
1 มีนาคม 2551 685
16 กุมภาพันธ์ 2551 054
1 กุมภาพันธ์ 2551 684
16 มกราคม 2551 010
สถิติหวยปี 2550
30 ธันวาคม 2550 411
16 ธันวาคม 2550 501
16 พฤศจิกายน 2550 481
1 พฤศจิกายน 2550 907
16 ตุลาคม 2550 988
1 ตุลาคม 2550 667
16 กันยายน 2550 336
1 กันยายน 2550 810
16 สิงหาคม 2550 207
1 สิงหาคม 2550 924
16 กรกฎาคม 2559 384
1 กรกฎาคม 2550 151
16 มิถุนายน 2550 194
1 มิถุนายน 2550 393
16 พฤษภาคม 2550 897
2 พฤษภาคม 2550 374
16 เมษายน 2550 105
1 เมษายน 2550 780
16 มีนาคม 2550 763
1 มีนาคม 2550 425
16 กุมภาพันธ์ 2550 859
1 กุมภาพันธ์ 2550 925
16 มกราคม 2550 739
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0