สถิติหวยออกเดือนเมษายน

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกเดือนเมษายน สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนเมษายน ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2563
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2562
16 เมษายน 2562 570331
1 เมษายน 2562 109767
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2561
16 เมษายน 2561 739229
1 เมษายน 2561 412073
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2560
16 เมษายน 2560 816729
1 เมษายน 2560 392785
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2559
16 เมษายน 2559 221609
1 เมษายน 2559 066720
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2558
16 เมษายน 2558 506260
1 เมษายน 2558 605704
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2557
16 เมษายน 2557 153406
1 เมษายน 2557 028866
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2556
16 เมษายน 2556 843846
1 เมษายน 2556 571688
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2555
16 เมษายน 2555 583470
1 เมษายน 2555 257562
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2554
16 เมษายน 2554 825988
1 เมษายน 2554 814931
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2553
16 เมษายน 2553 211743
1 เมษายน 2553 959517
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2552
16 เมษายน 2552 368415
1 เมษายน 2552 816578
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2551
16 เมษายน 2551 982800
1 เมษายน 2551 012653
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2550
16 เมษายน 2550 405105
1 เมษายน 2550 622780

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกเดือนเมษายน สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนเมษายน ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2563
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2562
16 เมษายน 2562 23
1 เมษายน 2562 52
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2561
16 เมษายน 2561 60
1 เมษายน 2561 85
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2560
16 เมษายน 2560 40
1 เมษายน 2560 80
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2559
16 เมษายน 2559 87
1 เมษายน 2559 92
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2558
16 เมษายน 2558 38
1 เมษายน 2558 70
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2557
16 เมษายน 2557 26
1 เมษายน 2557 95
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2556
16 เมษายน 2556 86
1 เมษายน 2556 53
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2555
16 เมษายน 2555 62
1 เมษายน 2555 69
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2554
16 เมษายน 2554 44
1 เมษายน 2554 01
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2553
16 เมษายน 2553 96
1 เมษายน 2553 22
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2552
16 เมษายน 2552 33
1 เมษายน 2552 50
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2551
16 เมษายน 2551 64
1 เมษายน 2551 71
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2550
16 เมษายน 2550 63
1 เมษายน 2550 93

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกเดือนเมษายน สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนเมษายน ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2563
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2562
16 เมษายน 2562 966, 968
1 เมษายน 2562 403, 975
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2561
16 เมษายน 2561 076, 526
1 เมษายน 2561 638, 924
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2560
16 เมษายน 2560 241, 807
1 เมษายน 2560 500, 709
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2559
16 เมษายน 2559 507, 523
1 เมษายน 2559 285, 852
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2558
16 เมษายน 2558 101, 164, 495, 973
1 เมษายน 2558 558, 962, 557, 861
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2557
16 เมษายน 2557 344, 013, 355, 634
1 เมษายน 2557 186, 499, 835, 938
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2556
16 เมษายน 2556 834, 862, 906, 828
1 เมษายน 2556 170, 430, 670, 725
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2555
16 เมษายน 2555 088, 216, 722, 754
1 เมษายน 2555 074, 332, 581, 616
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2554
16 เมษายน 2554 213, 263, 397, 593
1 เมษายน 2554 036, 040, 584, 723
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2553
16 เมษายน 2553 811, 744, 154, 285
1 เมษายน 2553 174, 663, 447, 040
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2552
16 เมษายน 2552 954, 179, 007, 570
1 เมษายน 2552 572, 363, 113, 044
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2551
16 เมษายน 2551 008, 043, 584, 802
1 เมษายน 2551 124, 195, 200, 586
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2550
16 เมษายน 2550 013, 522, 866, 987
1 เมษายน 2550 022, 677, 794, 814

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดเดือนเมษายน สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนเมษายน
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2563
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2562
16 เมษายน 2562 512, 930
1 เมษายน 2562 888, 959
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2561
16 เมษายน 2561 273, 654
1 เมษายน 2561 131, 787
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2560
16 เมษายน 2560 766, 973
1 เมษายน 2560 020, 057
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2559
16 เมษายน 2559 228, 008
1 เมษายน 2559 546, 390
สถิติหวย เดือนเมษายน ปี 2558
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนเมษายน -
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0