สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

...

รวมสถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ย้อนหลัง

สถิติหวยออกย้อนหลัง แยกรางวัล แสดงเฉพาะรางวัลที่ 1 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกงวดที่ออก สถิติหวยประเทศไทย ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับ รางวัลรางวัลที่ 1 เก็อบข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 10 ปี
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวยปี 2564
17 มกราคม 2564 384395
สถิติหวยปี 2563
30 ธันวาคม 2563 803628
16 ธันวาคม 2563 201303
1 ธันวาคม 2563 100994
16 พฤศจิกายน 2563 972661
1 พฤศจิกายน 2563 506404
16 ตุลาคม 2563 286051
1 ตุลาคม 2563 837893
16 กันยายน 2563 244083
1 กันยายน 2563 999997
16 สิงหาคม 2563 945811
1 สิงหาคม 2563 569391
16 กรกฎาคม 2563 873286
1 กรกฎาคม 2563 347258
16 มิถุนายน 2563 516967
1 มิถุนายน 2563 831567
16 พฤษภาคม 2563 051095
16 มีนาคม 2563 503446
1 มีนาคม 2563 875938
16 กุมภาพันธ์ 2563 781403
1 กุมภาพันธ์ 2563 589227
17 มกราคม 2563 491774
สถิติหวยปี 2562
30 ธันวาคม 2562 510541
16 ธันวาคม 2562 529924
1 ธันวาคม 2562 453522
16 พฤศจิกายน 2562 017223
1 พฤศจิกายน 2562 967375
16 ตุลาคม 2562 812564
1 ตุลาคม 2562 691197
16 กันยายน 2562 340388
1 กันยายน 2562 798787
16 สิงหาคม 2562 775476
1 สิงหาคม 2562 387006
15 กรกฎาคม 2562 369765
1 กรกฎาคม 2562 943647
16 มิถุนายน 2562 174055
1 มิถุนายน 2562 516461
16 พฤษภาคม 2562 962526
2 พฤษภาคม 2562 061324
16 เมษายน 2562 570331
1 เมษายน 2562 109767
16 มีนาคม 2562 724628
1 มีนาคม 2562 345650
16 กุมภาพันธ์ 2562 074824
1 กุมภาพันธ์ 2562 967134
17 มกราคม 2562 197079
สถิติหวยปี 2561
30 ธันวาคม 2561 735867
16 ธันวาคม 2561 356564
1 ธันวาคม 2561 021840
16 พฤศจิกายน 2561 989903
1 พฤศจิกายน 2561 149840
16 ตุลาคม 2561 200515
1 ตุลาคม 2561 452643
16 กันยายน 2561 149760
1 กันยายน 2561 734510
16 สิงหาคม 2561 586117
1 สิงหาคม 2561 386602
16 กรกฎาคม 2561 596324
1 กรกฎาคม 2561 963623
16 มิถุนายน 2561 223131
1 มิถุนายน 2561 988117
16 พฤษภาคม 2561 075629
2 พฤษภาคม 2561 248038
16 เมษายน 2561 739229
1 เมษายน 2561 412073
16 มีนาคม 2561 218559
2 มีนาคม 2561 759415
16 กุมภาพันธ์ 2561 309915
1 กุมภาพันธ์ 2561 309915
17 มกราคม 2561 203823
สถิติหวยปี 2560
30 ธันวาคม 2560 911234
16 ธันวาคม 2560 955596
1 ธันวาคม 2560 451005
16 พฤศจิกายน 2560 292391
1 พฤศจิกายน 2560 533726
16 ตุลาคม 2560 413494
1 ตุลาคม 2560 880714
16 กันยายน 2560 170143
1 กันยายน 2560 143224
16 สิงหาคม 2560 715431
1 สิงหาคม 2560 756519
16 กรกฎาคม 2560 820327
1 กรกฎาคม 2560 112360
16 มิถุนายน 2560 943142
1 มิถุนายน 2560 053630
16 พฤษภาคม 2560 454891
2 พฤษภาคม 2560 008656
16 เมษายน 2560 816729
1 เมษายน 2560 392785
16 มีนาคม 2560 273863
1 มีนาคม 2560 978453
16 กุมภาพันธ์ 2560 229116
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672
17 มกราคม 2560 145157
สถิติหวยปี 2559
30 ธันวาคม 2559 377712
16 ธันวาคม 2559 435286
1 ธันวาคม 2559 086069
16 พฤศจิกายน 2559 858383
1 พฤศจิกายน 2559 785438
16 ตุลาคม 2559 571947
1 ตุลาคม 2559 887102
16 กันยายน 2559 240650
1 กันยายน 2559 638684
16 สิงหาคม 2559 254004
1 สิงหาคม 2559 272932
16 กรกฎาคม 2559 449764
1 กรกฎาคม 2559 082460
16 มิถุนายน 2559 073816
1 มิถุนายน 2559 511825
16 พฤษภาคม 2559 141737
2 พฤษภาคม 2559 399459
16 เมษายน 2559 221609
1 เมษายน 2559 066720
16 มีนาคม 2559 134918
1 มีนาคม 2559 439686
16 กุมภาพันธ์ 2559 356364
1 กุมภาพันธ์ 2559 927800
17 มกราคม 2559 304371
สถิติหวยปี 2558
30 ธันวาคม 2558 008217
17 ธันวาคม 2558 930255
1 ธันวาคม 2558 915350
16 พฤศจิกายน 2558 795283
1 พฤศจิกายน 2558 361211
16 ตุลาคม 2558 968630
1 ตุลาคม 2558 594825
16 กันยายน 2558 743148
1 กันยายน 2558 021094
16 สิงหาคม 2558 033363
1 สิงหาคม 2558 518677
16 กรกฎาคม 2558 121507
1 กรกฎาคม 2558 759049
16 มิถุนายน 2558 644742
2 มิถุนายน 2558 388881
16 พฤษภาคม 2558 011421
2 พฤษภาคม 2558 543466
16 เมษายน 2558 506260
1 เมษายน 2558 605704
16 มีนาคม 2558 048151
1 มีนาคม 2558 240237
16 กุมภาพันธ์ 2558 001864
1 กุมภาพันธ์ 2558 155537
16 มกราคม 2558 244351
สถิติหวยปี 2557
30 ธันวาคม 2557 461704
16 ธันวาคม 2557 948354
1 ธันวาคม 2557 480449
16 พฤศจิกายน 2557 479804
1 พฤศจิกายน 2557 206608
16 ตุลาคม 2557 656409
1 ตุลาคม 2557 375615
16 กันยายน 2557 772269
1 กันยายน 2557 856763
16 สิงหาคม 2557 662842
1 สิงหาคม 2557 766391
16 กรกฎาคม 2557 468728
1 กรกฎาคม 2557 378477
16 มิถุนายน 2557 673920
1 มิถุนายน 2557 781198
16 พฤษภาคม 2557 087523
2 พฤษภาคม 2557 103297
16 เมษายน 2557 153406
1 เมษายน 2557 028866
16 มีนาคม 2557 531404
1 มีนาคม 2557 906318
16 กุมภาพันธ์ 2557 384245
1 กุมภาพันธ์ 2557 180149
16 มกราคม 2557 306902
สถิติหวยปี 2556
30 ธันวาคม 2556 561072
16 ธันวาคม 2556 341767
1 ธันวาคม 2556 168795
16 พฤศจิกายน 2556 806925
1 พฤศจิกายน 2556 739804
16 ตุลาคม 2556 963289
1 ตุลาคม 2556 647882
16 กันยายน 2556 562684
1 กันยายน 2556 548123
16 สิงหาคม 2556 321327
1 สิงหาคม 2556 356435
16 กรกฎาคม 2556 566996
1 กรกฎาคม 2556 646905
16 มิถุนายน 2556 289673
1 มิถุนายน 2556 935489
16 พฤษภาคม 2556 687125
2 พฤษภาคม 2556 603458
16 เมษายน 2556 843846
1 เมษายน 2556 571688
16 มีนาคม 2556 968433
1 มีนาคม 2556 976241
16 กุมภาพันธ์ 2556 368257
1 กุมภาพันธ์ 2556 565566
16 มกราคม 2556 820981
สถิติหวยปี 2555
30 ธันวาคม 2555 302358
16 ธันวาคม 2555 529524
1 ธันวาคม 2555 110443
16 พฤศจิกายน 2555 639500
1 พฤศจิกายน 2555 524694
16 ตุลาคม 2555 281343
1 ตุลาคม 2555 124025
16 กันยายน 2555 540143
1 กันยายน 2555 329997
16 สิงหาคม 2555 683877
1 สิงหาคม 2555 895590
16 กรกฎาคม 2555 904050
1 กรกฎาคม 2555 915900
16 มิถุนายน 2555 159373
1 มิถุนายน 2555 882727
16 พฤษภาคม 2555 814418
2 พฤษภาคม 2555 889501
16 เมษายน 2555 583470
1 เมษายน 2555 257562
16 มีนาคม 2555 607064
1 มีนาคม 2555 222518
16 กุมภาพันธ์ 2555 648684
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605
16 มกราคม 2555 451445
สถิติหวยปี 2554
30 ธันวาคม 2554 526402
16 ธันวาคม 2554 884178
1 ธันวาคม 2554 408147
16 พฤศจิกายน 2554 997777
1 พฤศจิกายน 2554 805540
16 ตุลาคม 2554 955756
1 ตุลาคม 2554 511052
16 กันยายน 2554 731198
1 กันยายน 2554 724533
16 สิงหาคม 2554 536960
1 สิงหาคม 2554 218756
16 กรกฎาคม 2554 116556
1 กรกฎาคม 2554 622953
16 มิถุนายน 2554 351276
1 มิถุนายน 2554 562370
16 พฤษภาคม 2554 406417
2 พฤษภาคม 2554 054136
16 เมษายน 2554 825988
1 เมษายน 2554 814931
16 มีนาคม 2554 593331
1 มีนาคม 2554 656037
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746
1 กุมภาพันธ์ 2554 610089
16 มกราคม 2554 281062
สถิติหวยปี 2553
30 ธันวาคม 2553 884112
16 ธันวาคม 2553 334380
1 ธันวาคม 2553 181752
16 พฤศจิกายน 2553 813993
1 พฤศจิกายน 2553 191100
16 ตุลาคม 2553 621377
1 ตุลาคม 2553 488372
16 กันยายน 2553 017422
1 กันยายน 2553 354656
16 สิงหาคม 2553 911097
1 สิงหาคม 2553 210008
16 กรกฎาคม 2553 180387
1 กรกฎาคม 2553 480239
16 มิถุนายน 2553 500104
1 มิถุนายน 2553 444874
16 พฤษภาคม 2553 480012
2 พฤษภาคม 2553 360371
16 เมษายน 2553 211743
1 เมษายน 2553 959517
16 มีนาคม 2553 364222
1 มีนาคม 2553 215227
16 กุมภาพันธ์ 2553 133707
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312
16 มกราคม 2553 073577
สถิติหวยปี 2552
30 ธันวาคม 2552 218596
16 ธันวาคม 2552 685141
1 ธันวาคม 2552 776980
16 พฤศจิกายน 2552 055986
1 พฤศจิกายน 2552 689140
16 ตุลาคม 2552 258487
1 ตุลาคม 2552 169387
16 กันยายน 2552 202912
1 กันยายน 2552 015865
16 สิงหาคม 2552 462933
1 สิงหาคม 2552 154986
16 กรกฎาคม 2552 000816
1 กรกฎาคม 2552 207542
16 มิถุนายน 2552 930456
1 มิถุนายน 2552 777661
16 พฤษภาคม 2552 111411
2 พฤษภาคม 2552 294452
16 เมษายน 2552 368415
1 เมษายน 2552 816578
16 มีนาคม 2552 268812
1 มีนาคม 2552 553091
16 กุมภาพันธ์ 2552 038730
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533
16 มกราคม 2552 743212
สถิติหวยปี 2551
30 ธันวาคม 2551 595411
16 ธันวาคม 2551 074114
1 ธันวาคม 2551 205434
16 พฤศจิกายน 2551 002612
1 พฤศจิกายน 2551 272028
16 ตุลาคม 2551 431277
1 ตุลาคม 2551 882911
16 กันยายน 2551 012377
1 กันยายน 2551 695993
16 สิงหาคม 2551 380377
1 สิงหาคม 2551 850348
16 กรกฎาคม 2551 257374
1 กรกฎาคม 2551 943671
16 มิถุนายน 2551 729111
1 มิถุนายน 2551 414875
16 พฤษภาคม 2551 329231
2 พฤษภาคม 2551 453011
16 เมษายน 2551 982800
1 เมษายน 2551 012653
16 มีนาคม 2551 074946
1 มีนาคม 2551 936685
16 กุมภาพันธ์ 2551 137054
1 กุมภาพันธ์ 2551 212684
16 มกราคม 2551 556010
สถิติหวยปี 2550
30 ธันวาคม 2550 595411
16 ธันวาคม 2550 513501
16 พฤศจิกายน 2550 562481
1 พฤศจิกายน 2550 927907
16 ตุลาคม 2550 032988
1 ตุลาคม 2550 430667
16 กันยายน 2550 499336
1 กันยายน 2550 331810
16 สิงหาคม 2550 476207
1 สิงหาคม 2550 429924
16 กรกฎาคม 2559 527384
1 กรกฎาคม 2550 565151
16 มิถุนายน 2550 393194
1 มิถุนายน 2550 836393
16 พฤษภาคม 2550 232897
2 พฤษภาคม 2550 430374
16 เมษายน 2550 405105
1 เมษายน 2550 622780
16 มีนาคม 2550 876763
1 มีนาคม 2550 742425
16 กุมภาพันธ์ 2550 277859
1 กุมภาพันธ์ 2550 769925
16 มกราคม 2550 838739
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0