สถิติหวยออกวันศุกร์

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันศุกร์ สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับวันศุกร์ ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันศุกร์ -
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2563
16 ตุลาคม 2563 286051
17 มกราคม 2563 491774
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2562
1 พฤศจิกายน 2562 967375
16 สิงหาคม 2562 775476
1 มีนาคม 2562 345650
1 กุมภาพันธ์ 2562 967134
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2561
16 พฤศจิกายน 2561 989903
1 มิถุนายน 2561 988117
16 มีนาคม 2561 218559
2 มีนาคม 2561 759415
16 กุมภาพันธ์ 2561 309915
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2560
1 ธันวาคม 2560 451005
1 กันยายน 2560 143224
16 มิถุนายน 2560 943142
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2559
30 ธันวาคม 2559 377712
16 ธันวาคม 2559 435286
16 กันยายน 2559 240650
1 กรกฎาคม 2559 082460
1 เมษายน 2559 066720
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2558
16 ตุลาคม 2558 968630
16 มกราคม 2558 244351
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2557
1 สิงหาคม 2557 766391
16 พฤษภาคม 2557 087523
2 พฤษภาคม 2557 103297
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2556
1 พฤศจิกายน 2556 739804
16 สิงหาคม 2556 321327
1 มีนาคม 2556 976241
1 กุมภาพันธ์ 2556 565566
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2555
16 พฤศจิกายน 2555 639500
1 มิถุนายน 2555 882727
16 มีนาคม 2555 607064
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2554
30 ธันวาคม 2554 526402
16 ธันวาคม 2554 884178
16 กันยายน 2554 731198
1 กรกฎาคม 2554 622953
1 เมษายน 2554 814931
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2553
1 ตุลาคม 2553 488372
16 กรกฎาคม 2553 180387
16 เมษายน 2553 211743
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2552
16 ตุลาคม 2552 258487
16 มกราคม 2552 743212
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2551
1 สิงหาคม 2551 850348
16 พฤษภาคม 2551 329231
2 พฤษภาคม 2551 453011
1 กุมภาพันธ์ 2551 212684
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2550
16 พฤศจิกายน 2550 562481
1 มิถุนายน 2550 836393
16 มีนาคม 2550 876763
16 กุมภาพันธ์ 2550 277859

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันศุกร์ สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับวันศุกร์ ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันศุกร์ -
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2563
16 ตุลาคม 2563 38
17 มกราคม 2563 68
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2562
1 พฤศจิกายน 2562 79
16 สิงหาคม 2562 89
1 มีนาคม 2562 65
1 กุมภาพันธ์ 2562 04
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2561
16 พฤศจิกายน 2561 16
1 มิถุนายน 2561 95
16 มีนาคม 2561 82
2 มีนาคม 2561 29
16 กุมภาพันธ์ 2561 39
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2560
1 ธันวาคม 2560 33
1 กันยายน 2560 65
16 มิถุนายน 2560 47
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2559
30 ธันวาคม 2559 46
16 ธันวาคม 2559 35
16 กันยายน 2559 42
1 กรกฎาคม 2559 53
1 เมษายน 2559 92
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2558
16 ตุลาคม 2558 62
16 มกราคม 2558 74
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2557
1 สิงหาคม 2557 82
16 พฤษภาคม 2557 20
2 พฤษภาคม 2557 52
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2556
1 พฤศจิกายน 2556 47
16 สิงหาคม 2556 20
1 มีนาคม 2556 37
1 กุมภาพันธ์ 2556 66
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2555
16 พฤศจิกายน 2555 15
1 มิถุนายน 2555 38
16 มีนาคม 2555 08
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2554
30 ธันวาคม 2554 65
16 ธันวาคม 2554 21
16 กันยายน 2554 28
1 กรกฎาคม 2554 51
1 เมษายน 2554 01
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2553
1 ตุลาคม 2553 02
16 กรกฎาคม 2553 34
16 เมษายน 2553 96
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2552
16 ตุลาคม 2552 00
16 มกราคม 2552 25
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2551
1 สิงหาคม 2551 11
16 พฤษภาคม 2551 69
2 พฤษภาคม 2551 62
1 กุมภาพันธ์ 2551 26
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2550
16 พฤศจิกายน 2550 73
1 มิถุนายน 2550 05
16 มีนาคม 2550 85
16 กุมภาพันธ์ 2550 95

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกวันศุกร์ สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับวันศุกร์ ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันศุกร์ -
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2563
16 ตุลาคม 2563 980, 045
17 มกราคม 2563 379, 595
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2562
1 พฤศจิกายน 2562 021, 206
16 สิงหาคม 2562 563, 580
1 มีนาคม 2562 830, 837
1 กุมภาพันธ์ 2562 197, 948
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2561
16 พฤศจิกายน 2561 140, 876
1 มิถุนายน 2561 248, 650
16 มีนาคม 2561 205, 489
2 มีนาคม 2561 589, 723
16 กุมภาพันธ์ 2561 230, 748
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2560
1 ธันวาคม 2560 601, 257
1 กันยายน 2560 195, 278
16 มิถุนายน 2560 740, 373
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2559
30 ธันวาคม 2559 477, 769
16 ธันวาคม 2559 716, 199
16 กันยายน 2559 043, 160
1 กรกฎาคม 2559 173, 302
1 เมษายน 2559 285, 852
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2558
16 ตุลาคม 2558 412, 054
16 มกราคม 2558 068, 398, 595, 877
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2557
1 สิงหาคม 2557 349, 576, 623, 637
16 พฤษภาคม 2557 150, 505, 112, 246
2 พฤษภาคม 2557 143, 158, 673, 797
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2556
1 พฤศจิกายน 2556 502, 020, 256, 173
16 สิงหาคม 2556 417, 945, 448, 201
1 มีนาคม 2556 972, 721, 133, 775
1 กุมภาพันธ์ 2556 452, 695, 641, 782
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2555
16 พฤศจิกายน 2555 560, 576, 627, 804
1 มิถุนายน 2555 399, 576, 606, 895
16 มีนาคม 2555 333, 350, 573, 606
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2554
30 ธันวาคม 2554 026, 168, 541, 597
16 ธันวาคม 2554 235, 295, 651, 784
16 กันยายน 2554 384, 589, 645, 812
1 กรกฎาคม 2554 160, 390, 463, 780
1 เมษายน 2554 036, 040, 584, 723
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2553
1 ตุลาคม 2553 003, 091, 246, 996
16 กรกฎาคม 2553 309, 219, 572, 024
16 เมษายน 2553 811, 744, 154, 285
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2552
16 ตุลาคม 2552 174, 135, 226, 122
16 มกราคม 2552 266, 842, 885, 800
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2551
1 สิงหาคม 2551 236, 386, 408, 913
16 พฤษภาคม 2551 193, 120, 355, 214
2 พฤษภาคม 2551 001, 133, 001, 792
1 กุมภาพันธ์ 2551 311, 472, 732, 796
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2550
16 พฤศจิกายน 2550 130, 198, 752, 844
1 มิถุนายน 2550 242, 433, 523, 739
16 มีนาคม 2550 001, 191, 350, 906
16 กุมภาพันธ์ 2550 384, 607, 625, 979

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดวันศุกร์ สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับวันศุกร์
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันศุกร์ -
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2563
16 ตุลาคม 2563 189, 464
17 มกราคม 2563 004, 132
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2562
1 พฤศจิกายน 2562 323, 806
16 สิงหาคม 2562 149, 912
1 มีนาคม 2562 999, 137
1 กุมภาพันธ์ 2562 643, 779
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2561
16 พฤศจิกายน 2561 471, 930
1 มิถุนายน 2561 310, 553
16 มีนาคม 2561 064, 720
2 มีนาคม 2561 318, 870
16 กุมภาพันธ์ 2561 007, 388
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2560
1 ธันวาคม 2560 626, 303
1 กันยายน 2560 345, 679
16 มิถุนายน 2560 626, 878
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2559
30 ธันวาคม 2559 304, 890
16 ธันวาคม 2559 596, 366
16 กันยายน 2559 583, 493
1 กรกฎาคม 2559 169, 609
1 เมษายน 2559 546, 390
สถิติหวย วันศุกร์ ปี 2558
16 ตุลาคม 2558 457, 134
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0