สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกเดือนมิถุนายน สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนมิถุนายน ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนมิถุนายน -
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2563
16 มิถุนายน 2563 516967
1 มิถุนายน 2563 831567
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2562
16 มิถุนายน 2562 174055
1 มิถุนายน 2562 516461
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2561
16 มิถุนายน 2561 223131
1 มิถุนายน 2561 988117
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2560
16 มิถุนายน 2560 943142
1 มิถุนายน 2560 053630
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2559
16 มิถุนายน 2559 073816
1 มิถุนายน 2559 511825
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2558
16 มิถุนายน 2558 644742
2 มิถุนายน 2558 388881
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2557
16 มิถุนายน 2557 673920
1 มิถุนายน 2557 781198
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2556
16 มิถุนายน 2556 289673
1 มิถุนายน 2556 935489
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2555
16 มิถุนายน 2555 159373
1 มิถุนายน 2555 882727
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2554
16 มิถุนายน 2554 351276
1 มิถุนายน 2554 562370
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2553
16 มิถุนายน 2553 500104
1 มิถุนายน 2553 444874
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2552
16 มิถุนายน 2552 930456
1 มิถุนายน 2552 777661
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2551
16 มิถุนายน 2551 729111
1 มิถุนายน 2551 414875
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2550
16 มิถุนายน 2550 393194
1 มิถุนายน 2550 836393

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกเดือนมิถุนายน สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนมิถุนายน ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนมิถุนายน -
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2563
16 มิถุนายน 2563 64
1 มิถุนายน 2563 24
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2562
16 มิถุนายน 2562 29
1 มิถุนายน 2562 46
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2561
16 มิถุนายน 2561 46
1 มิถุนายน 2561 95
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2560
16 มิถุนายน 2560 47
1 มิถุนายน 2560 61
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2559
16 มิถุนายน 2559 79
1 มิถุนายน 2559 14
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2558
16 มิถุนายน 2558 05
2 มิถุนายน 2558 65
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2557
16 มิถุนายน 2557 95
1 มิถุนายน 2557 18
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2556
16 มิถุนายน 2556 69
1 มิถุนายน 2556 90
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2555
16 มิถุนายน 2555 51
1 มิถุนายน 2555 38
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2554
16 มิถุนายน 2554 88
1 มิถุนายน 2554 46
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2553
16 มิถุนายน 2553 73
1 มิถุนายน 2553 81
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2552
16 มิถุนายน 2552 15
1 มิถุนายน 2552 26
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2551
16 มิถุนายน 2551 75
1 มิถุนายน 2551 35
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2550
16 มิถุนายน 2550 41
1 มิถุนายน 2550 05

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกเดือนมิถุนายน สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนมิถุนายน ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนมิถุนายน -
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2563
16 มิถุนายน 2563 565, 625
1 มิถุนายน 2563 562, 582
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2562
16 มิถุนายน 2562 127, 800
1 มิถุนายน 2562 215, 560
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2561
16 มิถุนายน 2561 132, 868
1 มิถุนายน 2561 248, 650
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2560
16 มิถุนายน 2560 740, 373
1 มิถุนายน 2560 581, 881
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2559
16 มิถุนายน 2559 749, 321
1 มิถุนายน 2559 937, 880
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2558
16 มิถุนายน 2558 429, 253, 386, 532
2 มิถุนายน 2558 314, 700, 876, 969
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2557
16 มิถุนายน 2557 158, 140, 639, 576
1 มิถุนายน 2557 160, 324, 409, 636
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2556
16 มิถุนายน 2556 390, 098, 114, 502
1 มิถุนายน 2556 480, 713, 716, 768
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2555
16 มิถุนายน 2555 238, 479, 547, 790
1 มิถุนายน 2555 399, 576, 606, 895
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2554
16 มิถุนายน 2554 162, 167, 486, 582
1 มิถุนายน 2554 346, 556, 656, 801
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2553
16 มิถุนายน 2553 200, 628, 681, 816
1 มิถุนายน 2553 374, 298, 996, 673
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2552
16 มิถุนายน 2552 125, 044, 954, 179
1 มิถุนายน 2552 242, 097, 240, 642
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2551
16 มิถุนายน 2551 339, 345, 639, 870
1 มิถุนายน 2551 370, 666, 747, 916
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2550
16 มิถุนายน 2550 424, 589, 907, 989
1 มิถุนายน 2550 242, 433, 523, 739

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดเดือนมิถุนายน สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนมิถุนายน
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนมิถุนายน -
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2563
16 มิถุนายน 2563 876, 882
1 มิถุนายน 2563 264, 489
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2562
16 มิถุนายน 2562 625, 884
1 มิถุนายน 2562 589, 713
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2561
16 มิถุนายน 2561 432, 507
1 มิถุนายน 2561 310, 553
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2560
16 มิถุนายน 2560 626, 878
1 มิถุนายน 2560 121, 218
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2559
16 มิถุนายน 2559 804, 251
1 มิถุนายน 2559 775, 111
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ปี 2558
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนมิถุนายน -
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0