สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกเดือนพฤษภาคม สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนพฤษภาคม ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนพฤษภาคม -
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2563
16 พฤษภาคม 2563 051095
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2562
16 พฤษภาคม 2562 962526
2 พฤษภาคม 2562 061324
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2561
16 พฤษภาคม 2561 075629
2 พฤษภาคม 2561 248038
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2560
16 พฤษภาคม 2560 454891
2 พฤษภาคม 2560 008656
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2559
16 พฤษภาคม 2559 141737
2 พฤษภาคม 2559 399459
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2558
16 พฤษภาคม 2558 011421
2 พฤษภาคม 2558 543466
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2557
16 พฤษภาคม 2557 087523
2 พฤษภาคม 2557 103297
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2556
16 พฤษภาคม 2556 687125
2 พฤษภาคม 2556 603458
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2555
16 พฤษภาคม 2555 814418
2 พฤษภาคม 2555 889501
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2554
16 พฤษภาคม 2554 406417
2 พฤษภาคม 2554 054136
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2553
16 พฤษภาคม 2553 480012
2 พฤษภาคม 2553 360371
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2552
16 พฤษภาคม 2552 111411
2 พฤษภาคม 2552 294452
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2551
16 พฤษภาคม 2551 329231
2 พฤษภาคม 2551 453011
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2550
16 พฤษภาคม 2550 232897
2 พฤษภาคม 2550 430374

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกเดือนพฤษภาคม สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนพฤษภาคม ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนพฤษภาคม -
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2563
16 พฤษภาคม 2563 22
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2562
16 พฤษภาคม 2562 71
2 พฤษภาคม 2562 25
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2561
16 พฤษภาคม 2561 20
2 พฤษภาคม 2561 85
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2560
16 พฤษภาคม 2560 53
2 พฤษภาคม 2560 35
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2559
16 พฤษภาคม 2559 98
2 พฤษภาคม 2559 02
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2558
16 พฤษภาคม 2558 38
2 พฤษภาคม 2558 30
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2557
16 พฤษภาคม 2557 20
2 พฤษภาคม 2557 52
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2556
16 พฤษภาคม 2556 56
2 พฤษภาคม 2556 07
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2555
16 พฤษภาคม 2555 31
2 พฤษภาคม 2555 29
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2554
16 พฤษภาคม 2554 05
2 พฤษภาคม 2554 85
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2553
16 พฤษภาคม 2553 12
2 พฤษภาคม 2553 06
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2552
16 พฤษภาคม 2552 54
2 พฤษภาคม 2552 11
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2551
16 พฤษภาคม 2551 69
2 พฤษภาคม 2551 62
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2550
16 พฤษภาคม 2550 25
2 พฤษภาคม 2550 81

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกเดือนพฤษภาคม สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนพฤษภาคม ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนพฤษภาคม -
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2563
16 พฤษภาคม 2563 191, 364
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2562
16 พฤษภาคม 2562 018, 828
2 พฤษภาคม 2562 374, 699
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2561
16 พฤษภาคม 2561 506, 047
2 พฤษภาคม 2561 225, 602
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2560
16 พฤษภาคม 2560 490, 603
2 พฤษภาคม 2560 773, 923
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2559
16 พฤษภาคม 2559 087, 268
2 พฤษภาคม 2559 671, 046
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2558
16 พฤษภาคม 2558 799, 484, 851, 928
2 พฤษภาคม 2558 818, 163, 366, 195
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2557
16 พฤษภาคม 2557 150, 505, 112, 246
2 พฤษภาคม 2557 143, 158, 673, 797
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2556
16 พฤษภาคม 2556 034, 261, 390, 945
2 พฤษภาคม 2556 272, 359, 516, 830
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2555
16 พฤษภาคม 2555 101, 309, 504, 902
2 พฤษภาคม 2555 426, 468, 589, 597
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2554
16 พฤษภาคม 2554 044, 071, 700, 889
2 พฤษภาคม 2554 133, 421, 524, 945
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2553
16 พฤษภาคม 2553 293, 151, 770, 008
2 พฤษภาคม 2553 382, 040, 517, 618
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2552
16 พฤษภาคม 2552 368, 838, 362, 892
2 พฤษภาคม 2552 222, 549, 947, 301
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2551
16 พฤษภาคม 2551 193, 120, 355, 214
2 พฤษภาคม 2551 001, 133, 001, 792
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2550
16 พฤษภาคม 2550 585, 751, 858, 924
2 พฤษภาคม 2550 442, 553, 729, 881

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดเดือนพฤษภาคม สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับเดือนพฤษภาคม
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนพฤษภาคม -
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2563
16 พฤษภาคม 2563 285, 430
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2562
16 พฤษภาคม 2562 669, 949
2 พฤษภาคม 2562 043, 476
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2561
16 พฤษภาคม 2561 357, 130
2 พฤษภาคม 2561 527, 980
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2560
16 พฤษภาคม 2560 008, 396
2 พฤษภาคม 2560 949, 573
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2559
16 พฤษภาคม 2559 382, 975
2 พฤษภาคม 2559 238, 403
สถิติหวย เดือนพฤษภาคม ปี 2558
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกเดือนพฤษภาคม -
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0