สถิติหวยออกวันเสาร์

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันเสาร์ สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับวันเสาร์ ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันเสาร์ -
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2563
1 สิงหาคม 2563 569391
16 พฤษภาคม 2563 051095
1 กุมภาพันธ์ 2563 589227
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2562
16 พฤศจิกายน 2562 017223
1 มิถุนายน 2562 516461
16 มีนาคม 2562 724628
16 กุมภาพันธ์ 2562 074824
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2561
1 ธันวาคม 2561 021840
1 กันยายน 2561 734510
16 มิถุนายน 2561 223131
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2560
30 ธันวาคม 2560 911234
16 ธันวาคม 2560 955596
16 กันยายน 2560 170143
1 กรกฎาคม 2560 112360
1 เมษายน 2560 392785
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2559
1 ตุลาคม 2559 887102
16 กรกฎาคม 2559 449764
16 เมษายน 2559 221609
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2558
1 สิงหาคม 2558 518677
16 พฤษภาคม 2558 011421
2 พฤษภาคม 2558 543466
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2557
1 พฤศจิกายน 2557 206608
16 สิงหาคม 2557 662842
1 มีนาคม 2557 906318
1 กุมภาพันธ์ 2557 180149
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2556
16 พฤศจิกายน 2556 806925
1 มิถุนายน 2556 935489
16 มีนาคม 2556 968433
16 กุมภาพันธ์ 2556 368257
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2555
1 ธันวาคม 2555 110443
1 กันยายน 2555 329997
16 มิถุนายน 2555 159373
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2554
1 ตุลาคม 2554 511052
16 กรกฎาคม 2554 116556
16 เมษายน 2554 825988
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2553
16 ตุลาคม 2553 621377
16 มกราคม 2553 073577
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2552
1 สิงหาคม 2552 154986
16 พฤษภาคม 2552 111411
2 พฤษภาคม 2552 294452
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2551
1 พฤศจิกายน 2551 272028
16 สิงหาคม 2551 380377
1 มีนาคม 2551 936685
16 กุมภาพันธ์ 2551 137054
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2550
1 กันยายน 2550 331810
16 กรกฎาคม 2559 527384
16 มิถุนายน 2550 393194

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันเสาร์ สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับวันเสาร์ ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันเสาร์ -
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2563
1 สิงหาคม 2563 92
16 พฤษภาคม 2563 22
1 กุมภาพันธ์ 2563 06
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2562
16 พฤศจิกายน 2562 32
1 มิถุนายน 2562 46
16 มีนาคม 2562 64
16 กุมภาพันธ์ 2562 56
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2561
1 ธันวาคม 2561 67
1 กันยายน 2561 26
16 มิถุนายน 2561 46
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2560
30 ธันวาคม 2560 98
16 ธันวาคม 2560 89
16 กันยายน 2560 71
1 กรกฎาคม 2560 26
1 เมษายน 2560 80
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2559
1 ตุลาคม 2559 33
16 กรกฎาคม 2559 55
16 เมษายน 2559 87
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2558
1 สิงหาคม 2558 53
16 พฤษภาคม 2558 38
2 พฤษภาคม 2558 30
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2557
1 พฤศจิกายน 2557 44
16 สิงหาคม 2557 91
1 มีนาคม 2557 35
1 กุมภาพันธ์ 2557 95
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2556
16 พฤศจิกายน 2556 28
1 มิถุนายน 2556 90
16 มีนาคม 2556 52
16 กุมภาพันธ์ 2556 09
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2555
1 ธันวาคม 2555 43
1 กันยายน 2555 07
16 มิถุนายน 2555 51
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2554
1 ตุลาคม 2554 15
16 กรกฎาคม 2554 12
16 เมษายน 2554 44
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2553
16 ตุลาคม 2553 42
16 มกราคม 2553 67
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2552
1 สิงหาคม 2552 92
16 พฤษภาคม 2552 54
2 พฤษภาคม 2552 11
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2551
1 พฤศจิกายน 2551 76
16 สิงหาคม 2551 36
1 มีนาคม 2551 05
16 กุมภาพันธ์ 2551 80
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2550
1 กันยายน 2550 69
16 กรกฎาคม 2559 77
16 มิถุนายน 2550 41

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกวันเสาร์ สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับวันเสาร์ ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันเสาร์ -
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2563
1 สิงหาคม 2563 578, 809
16 พฤษภาคม 2563 191, 364
1 กุมภาพันธ์ 2563 375, 927
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2562
16 พฤศจิกายน 2562 085, 194
1 มิถุนายน 2562 215, 560
16 มีนาคม 2562 154, 877
16 กุมภาพันธ์ 2562 612, 879
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2561
1 ธันวาคม 2561 561, 988
1 กันยายน 2561 202, 097
16 มิถุนายน 2561 132, 868
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2560
30 ธันวาคม 2560 953, 504
16 ธันวาคม 2560 290, 938
16 กันยายน 2560 340, 388
1 กรกฎาคม 2560 005, 688
1 เมษายน 2560 500, 709
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2559
1 ตุลาคม 2559 458, 017
16 กรกฎาคม 2559 925, 158
16 เมษายน 2559 507, 523
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2558
1 สิงหาคม 2558 333, 598, 648, 889
16 พฤษภาคม 2558 799, 484, 851, 928
2 พฤษภาคม 2558 818, 163, 366, 195
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2557
1 พฤศจิกายน 2557 607, 203, 855, 979
16 สิงหาคม 2557 639, 912, 187, 633
1 มีนาคม 2557 116, 537, 753, 798
1 กุมภาพันธ์ 2557 406, 492, 888, 976
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2556
16 พฤศจิกายน 2556 069, 304, 672, 753
1 มิถุนายน 2556 480, 713, 716, 768
16 มีนาคม 2556 860, 959, 175, 529
16 กุมภาพันธ์ 2556 657, 708, 109, 386
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2555
1 ธันวาคม 2555 303, 434, 489, 553
1 กันยายน 2555 148, 598, 639, 736
16 มิถุนายน 2555 238, 479, 547, 790
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2554
1 ตุลาคม 2554 104, 189, 499, 957
16 กรกฎาคม 2554 052, 227, 534, 609
16 เมษายน 2554 213, 263, 397, 593
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2553
16 ตุลาคม 2553 310, 518, 385, 872
16 มกราคม 2553 413, 459, 781, 646
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2552
1 สิงหาคม 2552 688, 239, 421, 374
16 พฤษภาคม 2552 368, 838, 362, 892
2 พฤษภาคม 2552 222, 549, 947, 301
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2551
1 พฤศจิกายน 2551 929, 333, 285, 421
16 สิงหาคม 2551 161, 445, 457, 744
1 มีนาคม 2551 056, 085, 371, 691
16 กุมภาพันธ์ 2551 344, 512, 630, 892
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2550
1 กันยายน 2550 293, 505, 518, 520
16 กรกฎาคม 2559 105, 183, 334, 947
16 มิถุนายน 2550 424, 589, 907, 989

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดวันเสาร์ สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับวันเสาร์
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันเสาร์ -
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2563
1 สิงหาคม 2563 575, 931
16 พฤษภาคม 2563 285, 430
1 กุมภาพันธ์ 2563 259, 552
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2562
16 พฤศจิกายน 2562 164, 640
1 มิถุนายน 2562 589, 713
16 มีนาคม 2562 148, 883
16 กุมภาพันธ์ 2562 881, 910
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2561
1 ธันวาคม 2561 045, 307
1 กันยายน 2561 512, 464
16 มิถุนายน 2561 432, 507
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2560
30 ธันวาคม 2560 495, 373
16 ธันวาคม 2560 616, 836
16 กันยายน 2560 172, 647
1 กรกฎาคม 2560 226, 489
1 เมษายน 2560 020, 057
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2559
1 ตุลาคม 2559 280, 194
16 กรกฎาคม 2559 734, 552
16 เมษายน 2559 228, 008
สถิติหวย วันเสาร์ ปี 2558
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันเสาร์ -
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0