สถิติหวยออกวันอาทิตย์

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันอาทิตย์ สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับวันอาทิตย์ ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2564
17 มกราคม 2564 384395
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2563
1 พฤศจิกายน 2563 506404
16 สิงหาคม 2563 945811
1 มีนาคม 2563 875938
16 กุมภาพันธ์ 2563 781403
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2562
1 ธันวาคม 2562 453522
1 กันยายน 2562 798787
16 มิถุนายน 2562 174055
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2561
30 ธันวาคม 2561 735867
16 ธันวาคม 2561 356564
16 กันยายน 2561 149760
1 กรกฎาคม 2561 963623
1 เมษายน 2561 412073
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2560
1 ตุลาคม 2560 880714
16 กรกฎาคม 2560 820327
16 เมษายน 2560 816729
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2559
16 ตุลาคม 2559 571947
17 มกราคม 2559 304371
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2558
1 พฤศจิกายน 2558 361211
16 สิงหาคม 2558 033363
1 มีนาคม 2558 240237
1 กุมภาพันธ์ 2558 155537
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2557
16 พฤศจิกายน 2557 479804
1 มิถุนายน 2557 781198
16 มีนาคม 2557 531404
16 กุมภาพันธ์ 2557 384245
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2556
1 ธันวาคม 2556 168795
1 กันยายน 2556 548123
16 มิถุนายน 2556 289673
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2555
30 ธันวาคม 2555 302358
16 ธันวาคม 2555 529524
16 กันยายน 2555 540143
1 กรกฎาคม 2555 915900
1 เมษายน 2555 257562
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2554
16 ตุลาคม 2554 955756
16 มกราคม 2554 281062
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2553
1 สิงหาคม 2553 210008
16 พฤษภาคม 2553 480012
2 พฤษภาคม 2553 360371
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2552
1 พฤศจิกายน 2552 689140
16 สิงหาคม 2552 462933
1 มีนาคม 2552 553091
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2551
16 พฤศจิกายน 2551 002612
1 มิถุนายน 2551 414875
16 มีนาคม 2551 074946
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2550
30 ธันวาคม 2550 595411
16 ธันวาคม 2550 513501
16 กันยายน 2550 499336
1 กรกฎาคม 2550 565151
1 เมษายน 2550 622780

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันอาทิตย์ สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับวันอาทิตย์ ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2564
17 มกราคม 2564 15
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2563
1 พฤศจิกายน 2563 40
16 สิงหาคม 2563 88
1 มีนาคม 2563 98
16 กุมภาพันธ์ 2563 94
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2562
1 ธันวาคม 2562 81
1 กันยายน 2562 20
16 มิถุนายน 2562 29
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2561
30 ธันวาคม 2561 02
16 ธันวาคม 2561 62
16 กันยายน 2561 79
1 กรกฎาคม 2561 83
1 เมษายน 2561 85
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2560
1 ตุลาคม 2560 52
16 กรกฎาคม 2560 87
16 เมษายน 2560 40
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2559
16 ตุลาคม 2559 98
17 มกราคม 2559 50
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2558
1 พฤศจิกายน 2558 45
16 สิงหาคม 2558 40
1 มีนาคม 2558 34
1 กุมภาพันธ์ 2558 79
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2557
16 พฤศจิกายน 2557 25
1 มิถุนายน 2557 18
16 มีนาคม 2557 79
16 กุมภาพันธ์ 2557 01
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2556
1 ธันวาคม 2556 27
1 กันยายน 2556 05
16 มิถุนายน 2556 69
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2555
30 ธันวาคม 2555 00
16 ธันวาคม 2555 72
16 กันยายน 2555 79
1 กรกฎาคม 2555 60
1 เมษายน 2555 69
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2554
16 ตุลาคม 2554 83
16 มกราคม 2554 23
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2553
1 สิงหาคม 2553 10
16 พฤษภาคม 2553 12
2 พฤษภาคม 2553 06
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2552
1 พฤศจิกายน 2552 85
16 สิงหาคม 2552 96
1 มีนาคม 2552 67
1 กุมภาพันธ์ 2552 69
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2551
16 พฤศจิกายน 2551 20
1 มิถุนายน 2551 35
16 มีนาคม 2551 33
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2550
30 ธันวาคม 2550 81
16 ธันวาคม 2550 96
16 กันยายน 2550 45
1 กรกฎาคม 2550 76
1 เมษายน 2550 93

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกวันอาทิตย์ สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับวันอาทิตย์ ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2564
17 มกราคม 2564 566, 878
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2563
1 พฤศจิกายน 2563 062, 245
16 สิงหาคม 2563 364, 733
1 มีนาคม 2563 597, 780
16 กุมภาพันธ์ 2563 030, 918
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2562
1 ธันวาคม 2562 457, 013
1 กันยายน 2562 274, 439
16 มิถุนายน 2562 127, 800
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2561
30 ธันวาคม 2561 701, 884
16 ธันวาคม 2561 297, 369
16 กันยายน 2561 155, 297
1 กรกฎาคม 2561 210, 217
1 เมษายน 2561 638, 924
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2560
1 ตุลาคม 2560 462, 952
16 กรกฎาคม 2560 390, 823
16 เมษายน 2560 241, 807
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2559
16 ตุลาคม 2559 032, 587
17 มกราคม 2559 786, 743
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2558
1 พฤศจิกายน 2558 166, 473
16 สิงหาคม 2558 781, 227, 624, 648
1 มีนาคม 2558 498, 031, 857, 008
1 กุมภาพันธ์ 2558 083, 286, 813, 008
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2557
16 พฤศจิกายน 2557 179, 422, 480, 709
1 มิถุนายน 2557 160, 324, 409, 636
16 มีนาคม 2557 250, 305, 400, 904
16 กุมภาพันธ์ 2557 397, 530, 074, 521
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2556
1 ธันวาคม 2556 734, 766, 074, 980
1 กันยายน 2556 281, 570, 800, 045
16 มิถุนายน 2556 390, 098, 114, 502
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2555
30 ธันวาคม 2555 126, 589, 832, 864
16 ธันวาคม 2555 734, 745, 778, 008
16 กันยายน 2555 123, 242, 752, 770
1 กรกฎาคม 2555 530, 611, 656, 715
1 เมษายน 2555 074, 332, 581, 616
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2554
16 ตุลาคม 2554 057, 329, 507, 991
16 มกราคม 2554 185, 227, 546, 758
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2553
1 สิงหาคม 2553 769, 182, 727, 191
16 พฤษภาคม 2553 293, 151, 770, 008
2 พฤษภาคม 2553 382, 040, 517, 618
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2552
1 พฤศจิกายน 2552 366, 923, 642, 465
16 สิงหาคม 2552 843, 292, 577, 658
1 มีนาคม 2552 224, 238, 665, 295
1 กุมภาพันธ์ 2552 660, 777, 015, 427
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2551
16 พฤศจิกายน 2551 068, 589, 824, 877
1 มิถุนายน 2551 370, 666, 747, 916
16 มีนาคม 2551 077, 974, 085, 158
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2550
30 ธันวาคม 2550 267, 490, 741, 787
16 ธันวาคม 2550 425, 432, 460, 702
16 กันยายน 2550 247, 273, 604, 608
1 กรกฎาคม 2550 146, 287, 638, 949
1 เมษายน 2550 022, 677, 794, 814

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดวันอาทิตย์ สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับวันอาทิตย์
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2564
17 มกราคม 2564 367, 653
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2563
1 พฤศจิกายน 2563 154, 598
16 สิงหาคม 2563 712, 614
1 มีนาคม 2563 294, 328
16 กุมภาพันธ์ 2563 515, 952
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2562
1 ธันวาคม 2562 617, 261
1 กันยายน 2562 210, 847
16 มิถุนายน 2562 625, 884
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2561
30 ธันวาคม 2561 031, 913
16 ธันวาคม 2561 480, 948
16 กันยายน 2561 323, 539
1 กรกฎาคม 2561 429, 901
1 เมษายน 2561 131, 787
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2560
1 ตุลาคม 2560 611, 726
16 กรกฎาคม 2560 584, 835
16 เมษายน 2560 766, 973
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2559
16 ตุลาคม 2559 692, 885
17 มกราคม 2559 031, 532
สถิติหวย วันอาทิตย์ ปี 2558
1 พฤศจิกายน 2558 106, 757
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0