สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี

เป็นการรวมเอาสถิติหวยออกวันพฤหัสบดี โดยในนี้จะมีฐานข้อมูลที่เป็นผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดต่างๆ ที่ตรงกับการออกรางวัล คือ วันพฤหัสบดี โดยผู้ที่เสี่ยงเลขออกรางวัลเมื่อการออกผลรางวัลสิ้นสุดสามารถเข้ามาเช็คได้ที่นี่ ซึ่งจะแบ่งประเภทออกเป็น รางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัวตั้งแต่อดีต จนถึงการออกผลเป็นปัจจุบัน

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันพฤหัสบดี สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับวันพฤหัสบดี ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันพฤหัสบดี -
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2563
1 ตุลาคม 2563 837893
16 กรกฎาคม 2563 873286
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2562
1 สิงหาคม 2562 387006
16 พฤษภาคม 2562 962526
2 พฤษภาคม 2562 061324
17 มกราคม 2562 197079
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2561
1 พฤศจิกายน 2561 149840
16 สิงหาคม 2561 586117
1 กุมภาพันธ์ 2561 309915
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2560
16 พฤศจิกายน 2560 292391
1 มิถุนายน 2560 053630
16 มีนาคม 2560 273863
16 กุมภาพันธ์ 2560 229116
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2559
1 ธันวาคม 2559 086069
1 กันยายน 2559 638684
16 มิถุนายน 2559 073816
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2558
17 ธันวาคม 2558 930255
1 ตุลาคม 2558 594825
16 กรกฎาคม 2558 121507
16 เมษายน 2558 506260
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2557
16 ตุลาคม 2557 656409
16 มกราคม 2557 306902
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2556
1 สิงหาคม 2556 356435
16 พฤษภาคม 2556 687125
2 พฤษภาคม 2556 603458
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2555
1 พฤศจิกายน 2555 524694
16 สิงหาคม 2555 683877
1 มีนาคม 2555 222518
16 กุมภาพันธ์ 2555 648684
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2554
1 ธันวาคม 2554 408147
1 กันยายน 2554 724533
16 มิถุนายน 2554 351276
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2553
30 ธันวาคม 2553 884112
16 ธันวาคม 2553 334380
16 กันยายน 2553 017422
1 กรกฎาคม 2553 480239
1 เมษายน 2553 959517
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2552
1 ตุลาคม 2552 169387
16 กรกฎาคม 2552 000816
16 เมษายน 2552 368415
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2551
16 ตุลาคม 2551 431277
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2550
1 พฤศจิกายน 2550 927907
16 สิงหาคม 2550 476207
1 มีนาคม 2550 742425
1 กุมภาพันธ์ 2550 769925

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันพฤหัสบดี สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับวันพฤหัสบดี ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันพฤหัสบดี -
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2563
1 ตุลาคม 2563 59
16 กรกฎาคม 2563 53
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2562
1 สิงหาคม 2562 58
16 พฤษภาคม 2562 71
2 พฤษภาคม 2562 25
17 มกราคม 2562 65
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2561
1 พฤศจิกายน 2561 58
16 สิงหาคม 2561 10
1 กุมภาพันธ์ 2561 39
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2560
16 พฤศจิกายน 2560 98
1 มิถุนายน 2560 61
16 มีนาคม 2560 92
16 กุมภาพันธ์ 2560 14
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2559
1 ธันวาคม 2559 77
1 กันยายน 2559 62
16 มิถุนายน 2559 79
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2558
17 ธันวาคม 2558 08
1 ตุลาคม 2558 07
16 กรกฎาคม 2558 49
16 เมษายน 2558 38
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2557
16 ตุลาคม 2557 94
16 มกราคม 2557 52
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2556
1 สิงหาคม 2556 82
16 พฤษภาคม 2556 56
2 พฤษภาคม 2556 07
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2555
1 พฤศจิกายน 2555 63
16 สิงหาคม 2555 28
1 มีนาคม 2555 79
16 กุมภาพันธ์ 2555 18
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2554
1 ธันวาคม 2554 02
1 กันยายน 2554 85
16 มิถุนายน 2554 88
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2553
30 ธันวาคม 2553 49
16 ธันวาคม 2553 24
16 กันยายน 2553 66
1 กรกฎาคม 2553 68
1 เมษายน 2553 22
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2552
1 ตุลาคม 2552 06
16 กรกฎาคม 2552 94
16 เมษายน 2552 33
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2551
16 ตุลาคม 2551 98
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2550
1 พฤศจิกายน 2550 88
16 สิงหาคม 2550 93
1 มีนาคม 2550 61
1 กุมภาพันธ์ 2550 56

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกวันพฤหัสบดี สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับวันพฤหัสบดี ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันพฤหัสบดี -
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2563
1 ตุลาคม 2563 110, 595
16 กรกฎาคม 2563 682, 494
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2562
1 สิงหาคม 2562 562, 795
16 พฤษภาคม 2562 018, 828
2 พฤษภาคม 2562 374, 699
17 มกราคม 2562 127, 660
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2561
1 พฤศจิกายน 2561 046, 509
16 สิงหาคม 2561 815, 591
1 กุมภาพันธ์ 2561 230, 748
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2560
16 พฤศจิกายน 2560 477, 628
1 มิถุนายน 2560 581, 881
16 มีนาคม 2560 941, 694
16 กุมภาพันธ์ 2560 375, 953
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2559
1 ธันวาคม 2559 148, 450
1 กันยายน 2559 630, 669
16 มิถุนายน 2559 749, 321
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2558
17 ธันวาคม 2558 094, 638
1 ตุลาคม 2558 440, 799
16 กรกฎาคม 2558 761, 461, 830, 294
16 เมษายน 2558 101, 164, 495, 973
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2557
16 ตุลาคม 2557 647, 784, 848, 910
16 มกราคม 2557 077, 149, 242, 510
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2556
1 สิงหาคม 2556 880, 451, 718, 329
16 พฤษภาคม 2556 034, 261, 390, 945
2 พฤษภาคม 2556 272, 359, 516, 830
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2555
1 พฤศจิกายน 2555 188, 217, 285, 338
16 สิงหาคม 2555 032, 612, 730, 775
1 มีนาคม 2555 135, 199, 295, 711
16 กุมภาพันธ์ 2555 111, 214, 420, 906
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2554
1 ธันวาคม 2554 253, 739, 857, 922
1 กันยายน 2554 021, 533, 821, 847
16 มิถุนายน 2554 162, 167, 486, 582
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2553
30 ธันวาคม 2553 153, 186, 933, 936
16 ธันวาคม 2553 529, 315, 533, 306
16 กันยายน 2553 103, 316, 431, 075
1 กรกฎาคม 2553 893, 450, 918, 961
1 เมษายน 2553 174, 663, 447, 040
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2552
1 ตุลาคม 2552 249, 435, 714, 255
16 กรกฎาคม 2552 005, 177, 356, 836
16 เมษายน 2552 954, 179, 007, 570
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2551
16 ตุลาคม 2551 324, 526, 644, 648
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2550
1 พฤศจิกายน 2550 213, 277, 524, 648
16 สิงหาคม 2550 234, 236, 312, 424
1 มีนาคม 2550 294, 801, 942, 949
1 กุมภาพันธ์ 2550 239, 287, 865, 893

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดวันพฤหัสบดี สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับวันพฤหัสบดี
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันพฤหัสบดี -
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2563
1 ตุลาคม 2563 594, 757
16 กรกฎาคม 2563 510, 533
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2562
1 สิงหาคม 2562 135, 983
16 พฤษภาคม 2562 669, 949
2 พฤษภาคม 2562 043, 476
17 มกราคม 2562 206, 412
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2561
1 พฤศจิกายน 2561 384, 576
16 สิงหาคม 2561 670, 340
1 กุมภาพันธ์ 2561 007, 388
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2560
16 พฤศจิกายน 2560 831, 961
1 มิถุนายน 2560 121, 218
16 มีนาคม 2560 918, 324
16 กุมภาพันธ์ 2560 128, 464
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2559
1 ธันวาคม 2559 513, 873
1 กันยายน 2559 334, 335
16 มิถุนายน 2559 804, 251
สถิติหวย วันพฤหัสบดี ปี 2558
17 ธันวาคม 2558 140, 250
1 ตุลาคม 2558 175, 918
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0