สถิติหวยออกวันพุธ

รวบรวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดต่างๆ ที่มีการออกสลากทุกวันพุธสถิติหวยออกวันพุธ โดยมีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็น ผลรางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการออกรางวัลแล้วก็จะมีการอัพเดทอย่างรวดเร็วทันใจ สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่งวดก่อนจนถึงงวดที่ออกปัจจุบัน

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันพุธ สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับวันพุธ ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย วันพุธ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันพุธ -
สถิติหวย วันพุธ ปี 2563
30 ธันวาคม 2563 803628
16 ธันวาคม 2563 201303
16 กันยายน 2563 244083
1 กรกฎาคม 2563 347258
สถิติหวย วันพุธ ปี 2562
16 ตุลาคม 2562 812564
สถิติหวย วันพุธ ปี 2561
1 สิงหาคม 2561 386602
16 พฤษภาคม 2561 075629
2 พฤษภาคม 2561 248038
17 มกราคม 2561 203823
สถิติหวย วันพุธ ปี 2560
1 พฤศจิกายน 2560 533726
16 สิงหาคม 2560 715431
1 มีนาคม 2560 978453
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672
สถิติหวย วันพุธ ปี 2559
16 พฤศจิกายน 2559 858383
1 มิถุนายน 2559 511825
16 มีนาคม 2559 134918
สถิติหวย วันพุธ ปี 2558
30 ธันวาคม 2558 008217
16 กันยายน 2558 743148
1 กรกฎาคม 2558 759049
1 เมษายน 2558 605704
สถิติหวย วันพุธ ปี 2557
1 ตุลาคม 2557 375615
16 กรกฎาคม 2557 468728
16 เมษายน 2557 153406
สถิติหวย วันพุธ ปี 2556
16 ตุลาคม 2556 963289
16 มกราคม 2556 820981
สถิติหวย วันพุธ ปี 2555
1 สิงหาคม 2555 895590
16 พฤษภาคม 2555 814418
2 พฤษภาคม 2555 889501
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605
สถิติหวย วันพุธ ปี 2554
16 พฤศจิกายน 2554 997777
1 มิถุนายน 2554 562370
16 มีนาคม 2554 593331
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746
สถิติหวย วันพุธ ปี 2553
1 ธันวาคม 2553 181752
1 กันยายน 2553 354656
16 มิถุนายน 2553 500104
สถิติหวย วันพุธ ปี 2552
30 ธันวาคม 2552 218596
16 ธันวาคม 2552 685141
16 กันยายน 2552 202912
1 กรกฎาคม 2552 207542
1 เมษายน 2552 816578
สถิติหวย วันพุธ ปี 2551
1 ตุลาคม 2551 882911
16 กรกฎาคม 2551 257374
16 เมษายน 2551 982800
16 มกราคม 2551 556010
สถิติหวย วันพุธ ปี 2550
1 สิงหาคม 2550 429924
16 พฤษภาคม 2550 232897
2 พฤษภาคม 2550 430374

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกวันพุธ สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับวันพุธ ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันพุธ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันพุธ -
สถิติหวย วันพุธ ปี 2563
30 ธันวาคม 2563 19
16 ธันวาคม 2563 70
16 กันยายน 2563 57
1 กรกฎาคม 2563 83
สถิติหวย วันพุธ ปี 2562
16 ตุลาคม 2562 15
สถิติหวย วันพุธ ปี 2561
1 สิงหาคม 2561 78
16 พฤษภาคม 2561 20
2 พฤษภาคม 2561 85
17 มกราคม 2561 50
สถิติหวย วันพุธ ปี 2560
1 พฤศจิกายน 2560 85
16 สิงหาคม 2560 37
1 มีนาคม 2560 78
1 กุมภาพันธ์ 2560 42
สถิติหวย วันพุธ ปี 2559
16 พฤศจิกายน 2559 44
1 มิถุนายน 2559 14
16 มีนาคม 2559 32
สถิติหวย วันพุธ ปี 2558
30 ธันวาคม 2558 02
16 กันยายน 2558 06
1 กรกฎาคม 2558 26
1 เมษายน 2558 70
สถิติหวย วันพุธ ปี 2557
1 ตุลาคม 2557 44
16 กรกฎาคม 2557 45
16 เมษายน 2557 26
สถิติหวย วันพุธ ปี 2556
16 ตุลาคม 2556 60
16 มกราคม 2556 08
สถิติหวย วันพุธ ปี 2555
1 สิงหาคม 2555 50
16 พฤษภาคม 2555 31
2 พฤษภาคม 2555 29
1 กุมภาพันธ์ 2555 32
สถิติหวย วันพุธ ปี 2554
16 พฤศจิกายน 2554 57
1 มิถุนายน 2554 46
16 มีนาคม 2554 96
16 กุมภาพันธ์ 2554 27
สถิติหวย วันพุธ ปี 2553
1 ธันวาคม 2553 09
1 กันยายน 2553 11
16 มิถุนายน 2553 73
สถิติหวย วันพุธ ปี 2552
30 ธันวาคม 2552 22
16 ธันวาคม 2552 05
16 กันยายน 2552 48
1 กรกฎาคม 2552 66
1 เมษายน 2552 50
สถิติหวย วันพุธ ปี 2551
1 ตุลาคม 2551 67
16 กรกฎาคม 2551 41
16 เมษายน 2551 64
16 มกราคม 2551 81
สถิติหวย วันพุธ ปี 2550
1 สิงหาคม 2550 29
16 พฤษภาคม 2550 25
2 พฤษภาคม 2550 81

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกวันพุธ สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับวันพุธ ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย วันพุธ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันพุธ -
สถิติหวย วันพุธ ปี 2563
30 ธันวาคม 2563 321, 924
16 ธันวาคม 2563 072, 517
16 กันยายน 2563 623, 853
1 กรกฎาคม 2563 094, 307
สถิติหวย วันพุธ ปี 2562
16 ตุลาคม 2562 132, 598
สถิติหวย วันพุธ ปี 2561
1 สิงหาคม 2561 549, 726
16 พฤษภาคม 2561 506, 047
2 พฤษภาคม 2561 225, 602
17 มกราคม 2561 236, 397
สถิติหวย วันพุธ ปี 2560
1 พฤศจิกายน 2560 485, 036
16 สิงหาคม 2560 253, 945
1 มีนาคม 2560 577, 052
1 กุมภาพันธ์ 2560 426, 628
สถิติหวย วันพุธ ปี 2559
16 พฤศจิกายน 2559 570, 558
1 มิถุนายน 2559 937, 880
16 มีนาคม 2559 973, 004
สถิติหวย วันพุธ ปี 2558
30 ธันวาคม 2558 895, 596
16 กันยายน 2558 375, 084
1 กรกฎาคม 2558 565, 814, 081, 567
1 เมษายน 2558 558, 962, 557, 861
สถิติหวย วันพุธ ปี 2557
1 ตุลาคม 2557 251, 086, 159, 520
16 กรกฎาคม 2557 104, 944, 117, 205
16 เมษายน 2557 344, 013, 355, 634
สถิติหวย วันพุธ ปี 2556
16 ตุลาคม 2556 402, 529, 876, 952
16 มกราคม 2556 555, 196, 374, 334
สถิติหวย วันพุธ ปี 2555
1 สิงหาคม 2555 599, 745, 796, 820
16 พฤษภาคม 2555 101, 309, 504, 902
2 พฤษภาคม 2555 426, 468, 589, 597
1 กุมภาพันธ์ 2555 426, 498, 598, 749
สถิติหวย วันพุธ ปี 2554
16 พฤศจิกายน 2554 406, 425, 551, 993
1 มิถุนายน 2554 346, 556, 656, 801
16 มีนาคม 2554 209, 463, 737, 945
16 กุมภาพันธ์ 2554 384, 388, 510, 535
สถิติหวย วันพุธ ปี 2553
1 ธันวาคม 2553 664, 470, 474, 086
1 กันยายน 2553 784, 570, 656, 096
16 มิถุนายน 2553 200, 628, 681, 816
สถิติหวย วันพุธ ปี 2552
30 ธันวาคม 2552 094, 984, 197, 831
16 ธันวาคม 2552 694, 775, 524, 142
16 กันยายน 2552 200, 353, 539, 166
1 กรกฎาคม 2552 107, 233, 385, 799
1 เมษายน 2552 572, 363, 113, 044
สถิติหวย วันพุธ ปี 2551
1 ตุลาคม 2551 204, 302, 311, 395
16 กรกฎาคม 2551 344, 401, 486, 576
16 เมษายน 2551 008, 043, 584, 802
16 มกราคม 2551 431, 548, 942, 965
สถิติหวย วันพุธ ปี 2550
1 สิงหาคม 2550 006, 048, 885, 962
16 พฤษภาคม 2550 585, 751, 858, 924
2 พฤษภาคม 2550 442, 553, 729, 881

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดวันพุธ สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับวันพุธ
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย วันพุธ ปี 2564
- ไม่มีสถิติหวยที่ออกวันพุธ -
สถิติหวย วันพุธ ปี 2563
30 ธันวาคม 2563 336, 804
16 ธันวาคม 2563 377, 828
16 กันยายน 2563 127, 220
1 กรกฎาคม 2563 095, 362
สถิติหวย วันพุธ ปี 2562
16 ตุลาคม 2562 255, 625
สถิติหวย วันพุธ ปี 2561
1 สิงหาคม 2561 832, 903
16 พฤษภาคม 2561 357, 130
2 พฤษภาคม 2561 527, 980
17 มกราคม 2561 624, 799
สถิติหวย วันพุธ ปี 2560
1 พฤศจิกายน 2560 165, 425
16 สิงหาคม 2560 115, 302
1 มีนาคม 2560 560, 450
1 กุมภาพันธ์ 2560 066, 807
สถิติหวย วันพุธ ปี 2559
16 พฤศจิกายน 2559 682, 040
1 มิถุนายน 2559 775, 111
16 มีนาคม 2559 877, 855
สถิติหวย วันพุธ ปี 2558
30 ธันวาคม 2558 246, 264
16 กันยายน 2558 435, 209
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0