สถิติหวยออกปี 2551

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2551 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2551 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2551
30 ธันวาคม 2551 595411
16 ธันวาคม 2551 074114
1 ธันวาคม 2551 205434
16 พฤศจิกายน 2551 002612
1 พฤศจิกายน 2551 272028
16 ตุลาคม 2551 431277
1 ตุลาคม 2551 882911
16 กันยายน 2551 012377
1 กันยายน 2551 695993
16 สิงหาคม 2551 380377
1 สิงหาคม 2551 850348
16 กรกฎาคม 2551 257374
1 กรกฎาคม 2551 943671
16 มิถุนายน 2551 729111
1 มิถุนายน 2551 414875
16 พฤษภาคม 2551 329231
2 พฤษภาคม 2551 453011
16 เมษายน 2551 982800
1 เมษายน 2551 012653
16 มีนาคม 2551 074946
1 มีนาคม 2551 936685
16 กุมภาพันธ์ 2551 137054
1 กุมภาพันธ์ 2551 212684
16 มกราคม 2551 556010

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2551 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2551 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2551
30 ธันวาคม 2551 81
16 ธันวาคม 2551 25
1 ธันวาคม 2551 05
16 พฤศจิกายน 2551 20
1 พฤศจิกายน 2551 76
16 ตุลาคม 2551 98
1 ตุลาคม 2551 67
16 กันยายน 2551 56
1 กันยายน 2551 09
16 สิงหาคม 2551 36
1 สิงหาคม 2551 11
16 กรกฎาคม 2551 41
1 กรกฎาคม 2551 50
16 มิถุนายน 2551 75
1 มิถุนายน 2551 35
16 พฤษภาคม 2551 69
2 พฤษภาคม 2551 62
16 เมษายน 2551 64
1 เมษายน 2551 71
16 มีนาคม 2551 33
1 มีนาคม 2551 05
16 กุมภาพันธ์ 2551 80
1 กุมภาพันธ์ 2551 26
16 มกราคม 2551 81

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2551 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2551 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2551
30 ธันวาคม 2551 490, 267, 787, 741
16 ธันวาคม 2551 959, 715, 803, 305
1 ธันวาคม 2551 957, 013, 617, 260
16 พฤศจิกายน 2551 068, 589, 824, 877
1 พฤศจิกายน 2551 929, 333, 285, 421
16 ตุลาคม 2551 324, 526, 644, 648
1 ตุลาคม 2551 204, 302, 311, 395
16 กันยายน 2551 378, 534, 557, 691
1 กันยายน 2551 027, 206, 413, 904
16 สิงหาคม 2551 161, 445, 457, 744
1 สิงหาคม 2551 236, 386, 408, 913
16 กรกฎาคม 2551 344, 401, 486, 576
1 กรกฎาคม 2551 096, 287, 490, 523
16 มิถุนายน 2551 339, 345, 639, 870
1 มิถุนายน 2551 370, 666, 747, 916
16 พฤษภาคม 2551 193, 120, 355, 214
2 พฤษภาคม 2551 001, 133, 001, 792
16 เมษายน 2551 008, 043, 584, 802
1 เมษายน 2551 124, 195, 200, 586
16 มีนาคม 2551 077, 974, 085, 158
1 มีนาคม 2551 056, 085, 371, 691
16 กุมภาพันธ์ 2551 344, 512, 630, 892
1 กุมภาพันธ์ 2551 311, 472, 732, 796
16 มกราคม 2551 431, 548, 942, 965
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0