สถิติหวยออกปี 2552

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2552 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2552 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2552
30 ธันวาคม 2552 218596
16 ธันวาคม 2552 685141
1 ธันวาคม 2552 776980
16 พฤศจิกายน 2552 055986
1 พฤศจิกายน 2552 689140
16 ตุลาคม 2552 258487
1 ตุลาคม 2552 169387
16 กันยายน 2552 202912
1 กันยายน 2552 015865
16 สิงหาคม 2552 462933
1 สิงหาคม 2552 154986
16 กรกฎาคม 2552 000816
1 กรกฎาคม 2552 207542
16 มิถุนายน 2552 930456
1 มิถุนายน 2552 777661
16 พฤษภาคม 2552 111411
2 พฤษภาคม 2552 294452
16 เมษายน 2552 368415
1 เมษายน 2552 816578
16 มีนาคม 2552 268812
1 มีนาคม 2552 553091
16 กุมภาพันธ์ 2552 038730
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533
16 มกราคม 2552 743212

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2552 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2552 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2552
30 ธันวาคม 2552 22
16 ธันวาคม 2552 05
1 ธันวาคม 2552 59
16 พฤศจิกายน 2552 58
1 พฤศจิกายน 2552 85
16 ตุลาคม 2552 00
1 ตุลาคม 2552 06
16 กันยายน 2552 48
1 กันยายน 2552 32
16 สิงหาคม 2552 96
1 สิงหาคม 2552 92
16 กรกฎาคม 2552 94
1 กรกฎาคม 2552 66
16 มิถุนายน 2552 15
1 มิถุนายน 2552 26
16 พฤษภาคม 2552 54
2 พฤษภาคม 2552 11
16 เมษายน 2552 33
1 เมษายน 2552 50
16 มีนาคม 2552 36
1 มีนาคม 2552 67
16 กุมภาพันธ์ 2552 93
1 กุมภาพันธ์ 2552 69
16 มกราคม 2552 25

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2552 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2552 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2552
30 ธันวาคม 2552 094, 984, 197, 831
16 ธันวาคม 2552 694, 775, 524, 142
1 ธันวาคม 2552 937, 188, 412, 252
16 พฤศจิกายน 2552 299, 952, 072, 536
1 พฤศจิกายน 2552 366, 923, 642, 465
16 ตุลาคม 2552 174, 135, 226, 122
1 ตุลาคม 2552 249, 435, 714, 255
16 กันยายน 2552 200, 353, 539, 166
1 กันยายน 2552 435, 447, 446, 924
16 สิงหาคม 2552 843, 292, 577, 658
1 สิงหาคม 2552 688, 239, 421, 374
16 กรกฎาคม 2552 005, 177, 356, 836
1 กรกฎาคม 2552 107, 233, 385, 799
16 มิถุนายน 2552 125, 044, 954, 179
1 มิถุนายน 2552 242, 097, 240, 642
16 พฤษภาคม 2552 368, 838, 362, 892
2 พฤษภาคม 2552 222, 549, 947, 301
16 เมษายน 2552 954, 179, 007, 570
1 เมษายน 2552 572, 363, 113, 044
16 มีนาคม 2552 228, 929, 424, 063
1 มีนาคม 2552 224, 238, 665, 295
16 กุมภาพันธ์ 2552 961, 939, 115, 434
1 กุมภาพันธ์ 2552 660, 777, 015, 427
16 มกราคม 2552 266, 842, 885, 800
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0