สถิติหวยออกปี 2553

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2553 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2553 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2553
30 ธันวาคม 2553 884112
16 ธันวาคม 2553 334380
1 ธันวาคม 2553 181752
16 พฤศจิกายน 2553 813993
1 พฤศจิกายน 2553 191100
16 ตุลาคม 2553 621377
1 ตุลาคม 2553 488372
16 กันยายน 2553 017422
1 กันยายน 2553 354656
16 สิงหาคม 2553 911097
1 สิงหาคม 2553 210008
16 กรกฎาคม 2553 180387
1 กรกฎาคม 2553 480239
16 มิถุนายน 2553 500104
1 มิถุนายน 2553 444874
16 พฤษภาคม 2553 480012
2 พฤษภาคม 2553 360371
16 เมษายน 2553 211743
1 เมษายน 2553 959517
16 มีนาคม 2553 364222
1 มีนาคม 2553 215227
16 กุมภาพันธ์ 2553 133707
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312
16 มกราคม 2553 073577

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2553 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2553 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2553
30 ธันวาคม 2553 49
16 ธันวาคม 2553 24
1 ธันวาคม 2553 09
16 พฤศจิกายน 2553 43
1 พฤศจิกายน 2553 59
16 ตุลาคม 2553 42
1 ตุลาคม 2553 02
16 กันยายน 2553 66
1 กันยายน 2553 11
16 สิงหาคม 2553 64
1 สิงหาคม 2553 10
16 กรกฎาคม 2553 34
1 กรกฎาคม 2553 68
16 มิถุนายน 2553 73
1 มิถุนายน 2553 81
16 พฤษภาคม 2553 12
2 พฤษภาคม 2553 06
16 เมษายน 2553 96
1 เมษายน 2553 22
16 มีนาคม 2553 97
1 มีนาคม 2553 97
16 กุมภาพันธ์ 2553 03
1 กุมภาพันธ์ 2553 14
16 มกราคม 2553 67

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2553 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2553 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2553
30 ธันวาคม 2553 153, 186, 933, 936
16 ธันวาคม 2553 529, 315, 533, 306
1 ธันวาคม 2553 664, 470, 474, 086
16 พฤศจิกายน 2553 763, 979, 907, 129
1 พฤศจิกายน 2553 653, 968, 801, 739
16 ตุลาคม 2553 310, 518, 385, 872
1 ตุลาคม 2553 003, 091, 246, 996
16 กันยายน 2553 103, 316, 431, 075
1 กันยายน 2553 784, 570, 656, 096
16 สิงหาคม 2553 986, 578, 448, 689
1 สิงหาคม 2553 769, 182, 727, 191
16 กรกฎาคม 2553 309, 219, 572, 024
1 กรกฎาคม 2553 893, 450, 918, 961
16 มิถุนายน 2553 200, 628, 681, 816
1 มิถุนายน 2553 374, 298, 996, 673
16 พฤษภาคม 2553 293, 151, 770, 008
2 พฤษภาคม 2553 382, 040, 517, 618
16 เมษายน 2553 811, 744, 154, 285
1 เมษายน 2553 174, 663, 447, 040
16 มีนาคม 2553 619, 996, 229, 756
1 มีนาคม 2553 457, 627, 374, 470
16 กุมภาพันธ์ 2553 137, 026, 362, 985
1 กุมภาพันธ์ 2553 936, 577, 694, 403
16 มกราคม 2553 413, 459, 781, 646
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0