สถิติหวยออกปี 2554

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2554 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2554 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2554
30 ธันวาคม 2554 526402
16 ธันวาคม 2554 884178
1 ธันวาคม 2554 408147
16 พฤศจิกายน 2554 997777
1 พฤศจิกายน 2554 805540
16 ตุลาคม 2554 955756
1 ตุลาคม 2554 511052
16 กันยายน 2554 731198
1 กันยายน 2554 724533
16 สิงหาคม 2554 536960
1 สิงหาคม 2554 218756
16 กรกฎาคม 2554 116556
1 กรกฎาคม 2554 622953
16 มิถุนายน 2554 351276
1 มิถุนายน 2554 562370
16 พฤษภาคม 2554 406417
2 พฤษภาคม 2554 054136
16 เมษายน 2554 825988
1 เมษายน 2554 814931
16 มีนาคม 2554 593331
1 มีนาคม 2554 656037
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746
1 กุมภาพันธ์ 2554 610089
16 มกราคม 2554 281062

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2554 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2554 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2554
30 ธันวาคม 2554 65
16 ธันวาคม 2554 21
1 ธันวาคม 2554 02
16 พฤศจิกายน 2554 57
1 พฤศจิกายน 2554 54
16 ตุลาคม 2554 83
1 ตุลาคม 2554 15
16 กันยายน 2554 28
1 กันยายน 2554 85
16 สิงหาคม 2554 62
1 สิงหาคม 2554 12
16 กรกฎาคม 2554 12
1 กรกฎาคม 2554 51
16 มิถุนายน 2554 88
1 มิถุนายน 2554 46
16 พฤษภาคม 2554 05
2 พฤษภาคม 2554 85
16 เมษายน 2554 44
1 เมษายน 2554 01
16 มีนาคม 2554 96
1 มีนาคม 2554 97
16 กุมภาพันธ์ 2554 27
1 กุมภาพันธ์ 2554 55
16 มกราคม 2554 23

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2554 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2554 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2554
30 ธันวาคม 2554 026, 168, 541, 597
16 ธันวาคม 2554 235, 295, 651, 784
1 ธันวาคม 2554 253, 739, 857, 922
16 พฤศจิกายน 2554 406, 425, 551, 993
1 พฤศจิกายน 2554 065, 221, 380, 771
16 ตุลาคม 2554 057, 329, 507, 991
1 ตุลาคม 2554 104, 189, 499, 957
16 กันยายน 2554 384, 589, 645, 812
1 กันยายน 2554 021, 533, 821, 847
16 สิงหาคม 2554 005, 074, 345, 814
1 สิงหาคม 2554 221, 583, 660, 703
16 กรกฎาคม 2554 052, 227, 534, 609
1 กรกฎาคม 2554 160, 390, 463, 780
16 มิถุนายน 2554 162, 167, 486, 582
1 มิถุนายน 2554 346, 556, 656, 801
16 พฤษภาคม 2554 044, 071, 700, 889
2 พฤษภาคม 2554 133, 421, 524, 945
16 เมษายน 2554 213, 263, 397, 593
1 เมษายน 2554 036, 040, 584, 723
16 มีนาคม 2554 209, 463, 737, 945
1 มีนาคม 2554 357, 396, 544, 926
16 กุมภาพันธ์ 2554 384, 388, 510, 535
1 กุมภาพันธ์ 2554 121, 361, 432, 596
16 มกราคม 2554 185, 227, 546, 758
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0