สถิติหวยออกปี 2555

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2555 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2555 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2555
30 ธันวาคม 2555 302358
16 ธันวาคม 2555 529524
1 ธันวาคม 2555 110443
16 พฤศจิกายน 2555 639500
1 พฤศจิกายน 2555 524694
16 ตุลาคม 2555 281343
1 ตุลาคม 2555 124025
16 กันยายน 2555 540143
1 กันยายน 2555 329997
16 สิงหาคม 2555 683877
1 สิงหาคม 2555 895590
16 กรกฎาคม 2555 904050
1 กรกฎาคม 2555 915900
16 มิถุนายน 2555 159373
1 มิถุนายน 2555 882727
16 พฤษภาคม 2555 814418
2 พฤษภาคม 2555 889501
16 เมษายน 2555 583470
1 เมษายน 2555 257562
16 มีนาคม 2555 607064
1 มีนาคม 2555 222518
16 กุมภาพันธ์ 2555 648684
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605
16 มกราคม 2555 451445

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2555 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2555 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2555
30 ธันวาคม 2555 00
16 ธันวาคม 2555 72
1 ธันวาคม 2555 43
16 พฤศจิกายน 2555 15
1 พฤศจิกายน 2555 63
16 ตุลาคม 2555 28
1 ตุลาคม 2555 58
16 กันยายน 2555 79
1 กันยายน 2555 07
16 สิงหาคม 2555 28
1 สิงหาคม 2555 50
16 กรกฎาคม 2555 11
1 กรกฎาคม 2555 60
16 มิถุนายน 2555 51
1 มิถุนายน 2555 38
16 พฤษภาคม 2555 31
2 พฤษภาคม 2555 29
16 เมษายน 2555 62
1 เมษายน 2555 69
16 มีนาคม 2555 08
1 มีนาคม 2555 79
16 กุมภาพันธ์ 2555 18
1 กุมภาพันธ์ 2555 32
16 มกราคม 2555 81

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2555 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2555 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2555
30 ธันวาคม 2555 126, 589, 832, 864
16 ธันวาคม 2555 734, 745, 778, 008
1 ธันวาคม 2555 303, 434, 489, 553
16 พฤศจิกายน 2555 560, 576, 627, 804
1 พฤศจิกายน 2555 188, 217, 285, 338
16 ตุลาคม 2555 089, 152, 396, 868
1 ตุลาคม 2555 291, 554, 873, 940
16 กันยายน 2555 123, 242, 752, 770
1 กันยายน 2555 148, 598, 639, 736
16 สิงหาคม 2555 032, 612, 730, 775
1 สิงหาคม 2555 599, 745, 796, 820
16 กรกฎาคม 2555 042, 159, 224, 897
1 กรกฎาคม 2555 530, 611, 656, 715
16 มิถุนายน 2555 238, 479, 547, 790
1 มิถุนายน 2555 399, 576, 606, 895
16 พฤษภาคม 2555 101, 309, 504, 902
2 พฤษภาคม 2555 426, 468, 589, 597
16 เมษายน 2555 088, 216, 722, 754
1 เมษายน 2555 074, 332, 581, 616
16 มีนาคม 2555 333, 350, 573, 606
1 มีนาคม 2555 135, 199, 295, 711
16 กุมภาพันธ์ 2555 111, 214, 420, 906
1 กุมภาพันธ์ 2555 426, 498, 598, 749
16 มกราคม 2555 150, 328, 639, 941
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0