สถิติหวยออกปี 2556

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2556 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2556 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2556
30 ธันวาคม 2556 561072
16 ธันวาคม 2556 341767
1 ธันวาคม 2556 168795
16 พฤศจิกายน 2556 806925
1 พฤศจิกายน 2556 739804
16 ตุลาคม 2556 963289
1 ตุลาคม 2556 647882
16 กันยายน 2556 562684
1 กันยายน 2556 548123
16 สิงหาคม 2556 321327
1 สิงหาคม 2556 356435
16 กรกฎาคม 2556 566996
1 กรกฎาคม 2556 646905
16 มิถุนายน 2556 289673
1 มิถุนายน 2556 935489
16 พฤษภาคม 2556 687125
2 พฤษภาคม 2556 603458
16 เมษายน 2556 843846
1 เมษายน 2556 571688
16 มีนาคม 2556 968433
1 มีนาคม 2556 976241
16 กุมภาพันธ์ 2556 368257
1 กุมภาพันธ์ 2556 565566
16 มกราคม 2556 820981

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2556 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2556 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2556
30 ธันวาคม 2556 48
16 ธันวาคม 2556 79
1 ธันวาคม 2556 27
16 พฤศจิกายน 2556 28
1 พฤศจิกายน 2556 47
16 ตุลาคม 2556 60
1 ตุลาคม 2556 14
16 กันยายน 2556 63
1 กันยายน 2556 05
16 สิงหาคม 2556 20
1 สิงหาคม 2556 82
16 กรกฎาคม 2556 86
1 กรกฎาคม 2556 51
16 มิถุนายน 2556 69
1 มิถุนายน 2556 90
16 พฤษภาคม 2556 56
2 พฤษภาคม 2556 07
16 เมษายน 2556 86
1 เมษายน 2556 53
16 มีนาคม 2556 52
1 มีนาคม 2556 37
16 กุมภาพันธ์ 2556 09
1 กุมภาพันธ์ 2556 66
16 มกราคม 2556 08

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2556 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2556 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2556
30 ธันวาคม 2556 513, 750, 503, 275
16 ธันวาคม 2556 111, 228, 742, 826
1 ธันวาคม 2556 734, 766, 074, 980
16 พฤศจิกายน 2556 069, 304, 672, 753
1 พฤศจิกายน 2556 502, 020, 256, 173
16 ตุลาคม 2556 402, 529, 876, 952
1 ตุลาคม 2556 576, 324, 650, 028
16 กันยายน 2556 056, 235, 574, 754
1 กันยายน 2556 281, 570, 800, 045
16 สิงหาคม 2556 417, 945, 448, 201
1 สิงหาคม 2556 880, 451, 718, 329
16 กรกฎาคม 2556 352, 210, 584, 526
1 กรกฎาคม 2556 075, 284, 903, 904
16 มิถุนายน 2556 390, 098, 114, 502
1 มิถุนายน 2556 480, 713, 716, 768
16 พฤษภาคม 2556 034, 261, 390, 945
2 พฤษภาคม 2556 272, 359, 516, 830
16 เมษายน 2556 834, 862, 906, 828
1 เมษายน 2556 170, 430, 670, 725
16 มีนาคม 2556 860, 959, 175, 529
1 มีนาคม 2556 972, 721, 133, 775
16 กุมภาพันธ์ 2556 657, 708, 109, 386
1 กุมภาพันธ์ 2556 452, 695, 641, 782
16 มกราคม 2556 555, 196, 374, 334
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0