สถิติหวยออกปี 2557

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2557 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2557 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2557
30 ธันวาคม 2557 461704
16 ธันวาคม 2557 948354
1 ธันวาคม 2557 480449
16 พฤศจิกายน 2557 479804
1 พฤศจิกายน 2557 206608
16 ตุลาคม 2557 656409
1 ตุลาคม 2557 375615
16 กันยายน 2557 772269
1 กันยายน 2557 856763
16 สิงหาคม 2557 662842
1 สิงหาคม 2557 766391
16 กรกฎาคม 2557 468728
1 กรกฎาคม 2557 378477
16 มิถุนายน 2557 673920
1 มิถุนายน 2557 781198
16 พฤษภาคม 2557 087523
2 พฤษภาคม 2557 103297
16 เมษายน 2557 153406
1 เมษายน 2557 028866
16 มีนาคม 2557 531404
1 มีนาคม 2557 906318
16 กุมภาพันธ์ 2557 384245
1 กุมภาพันธ์ 2557 180149
16 มกราคม 2557 306902

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2557 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2557 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2557
30 ธันวาคม 2557 57
16 ธันวาคม 2557 90
1 ธันวาคม 2557 11
16 พฤศจิกายน 2557 25
1 พฤศจิกายน 2557 44
16 ตุลาคม 2557 94
1 ตุลาคม 2557 44
16 กันยายน 2557 35
1 กันยายน 2557 22
16 สิงหาคม 2557 91
1 สิงหาคม 2557 82
16 กรกฎาคม 2557 45
1 กรกฎาคม 2557 39
16 มิถุนายน 2557 95
1 มิถุนายน 2557 18
16 พฤษภาคม 2557 20
2 พฤษภาคม 2557 52
16 เมษายน 2557 26
1 เมษายน 2557 95
16 มีนาคม 2557 79
1 มีนาคม 2557 35
16 กุมภาพันธ์ 2557 01
1 กุมภาพันธ์ 2557 95
16 มกราคม 2557 52

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2557 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2557 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2557
30 ธันวาคม 2557 853, 982, 535, 950
16 ธันวาคม 2557 080, 763, 775, 901
1 ธันวาคม 2557 820, 380, 580, 161
16 พฤศจิกายน 2557 179, 422, 480, 709
1 พฤศจิกายน 2557 607, 203, 855, 979
16 ตุลาคม 2557 647, 784, 848, 910
1 ตุลาคม 2557 251, 086, 159, 520
16 กันยายน 2557 112, 257, 342, 790
1 กันยายน 2557 308, 912, 477, 490
16 สิงหาคม 2557 639, 912, 187, 633
1 สิงหาคม 2557 349, 576, 623, 637
16 กรกฎาคม 2557 104, 944, 117, 205
1 กรกฎาคม 2557 123, 271, 441, 864
16 มิถุนายน 2557 158, 140, 639, 576
1 มิถุนายน 2557 160, 324, 409, 636
16 พฤษภาคม 2557 150, 505, 112, 246
2 พฤษภาคม 2557 143, 158, 673, 797
16 เมษายน 2557 344, 013, 355, 634
1 เมษายน 2557 186, 499, 835, 938
16 มีนาคม 2557 250, 305, 400, 904
1 มีนาคม 2557 116, 537, 753, 798
16 กุมภาพันธ์ 2557 397, 530, 074, 521
1 กุมภาพันธ์ 2557 406, 492, 888, 976
16 มกราคม 2557 077, 149, 242, 510
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0