สถิติหวยออกปี 2559

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2559 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2559 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2559
30 ธันวาคม 2559 377712
16 ธันวาคม 2559 435286
1 ธันวาคม 2559 086069
16 พฤศจิกายน 2559 858383
1 พฤศจิกายน 2559 785438
16 ตุลาคม 2559 571947
1 ตุลาคม 2559 887102
16 กันยายน 2559 240650
1 กันยายน 2559 638684
16 สิงหาคม 2559 254004
1 สิงหาคม 2559 272932
16 กรกฎาคม 2559 449764
1 กรกฎาคม 2559 082460
16 มิถุนายน 2559 073816
1 มิถุนายน 2559 511825
16 พฤษภาคม 2559 141737
2 พฤษภาคม 2559 399459
16 เมษายน 2559 221609
1 เมษายน 2559 066720
16 มีนาคม 2559 134918
1 มีนาคม 2559 439686
16 กุมภาพันธ์ 2559 356364
1 กุมภาพันธ์ 2559 927800
17 มกราคม 2559 304371

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2559 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2559 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2559
30 ธันวาคม 2559 46
16 ธันวาคม 2559 35
1 ธันวาคม 2559 77
16 พฤศจิกายน 2559 44
1 พฤศจิกายน 2559 86
16 ตุลาคม 2559 98
1 ตุลาคม 2559 33
16 กันยายน 2559 42
1 กันยายน 2559 62
16 สิงหาคม 2559 33
1 สิงหาคม 2559 57
16 กรกฎาคม 2559 55
1 กรกฎาคม 2559 53
16 มิถุนายน 2559 79
1 มิถุนายน 2559 14
16 พฤษภาคม 2559 98
2 พฤษภาคม 2559 02
16 เมษายน 2559 87
1 เมษายน 2559 92
16 มีนาคม 2559 32
1 มีนาคม 2559 06
16 กุมภาพันธ์ 2559 98
1 กุมภาพันธ์ 2559 09
17 มกราคม 2559 50

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2559 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2559 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2559
30 ธันวาคม 2559 477, 769
16 ธันวาคม 2559 716, 199
1 ธันวาคม 2559 148, 450
16 พฤศจิกายน 2559 570, 558
1 พฤศจิกายน 2559 752, 038
16 ตุลาคม 2559 032, 587
1 ตุลาคม 2559 458, 017
16 กันยายน 2559 043, 160
1 กันยายน 2559 630, 669
16 สิงหาคม 2559 596, 631
1 สิงหาคม 2559 472, 871
16 กรกฎาคม 2559 925, 158
1 กรกฎาคม 2559 173, 302
16 มิถุนายน 2559 749, 321
1 มิถุนายน 2559 937, 880
16 พฤษภาคม 2559 087, 268
2 พฤษภาคม 2559 671, 046
16 เมษายน 2559 507, 523
1 เมษายน 2559 285, 852
16 มีนาคม 2559 973, 004
1 มีนาคม 2559 155, 743
16 กุมภาพันธ์ 2559 309, 535
1 กุมภาพันธ์ 2559 054, 076
17 มกราคม 2559 786, 743

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดพ.ศ. 2559 สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2559
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย ปี 2559
30 ธันวาคม 2559 304, 890
16 ธันวาคม 2559 596, 366
1 ธันวาคม 2559 513, 873
16 พฤศจิกายน 2559 682, 040
1 พฤศจิกายน 2559 976, 824
16 ตุลาคม 2559 692, 885
1 ตุลาคม 2559 280, 194
16 กันยายน 2559 583, 493
1 กันยายน 2559 334, 335
16 สิงหาคม 2559 966, 366
1 สิงหาคม 2559 538, 983
16 กรกฎาคม 2559 734, 552
1 กรกฎาคม 2559 169, 609
16 มิถุนายน 2559 804, 251
1 มิถุนายน 2559 775, 111
16 พฤษภาคม 2559 382, 975
2 พฤษภาคม 2559 238, 403
16 เมษายน 2559 228, 008
1 เมษายน 2559 546, 390
16 มีนาคม 2559 877, 855
1 มีนาคม 2559 530, 426
16 กุมภาพันธ์ 2559 699, 312
1 กุมภาพันธ์ 2559 625, 999
17 มกราคม 2559 031, 532
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0