สถิติหวยออกปี 2561

Lotto

สถิติหวยออก รางวัลที่ 1

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2561 สถิติหวยออก รางวัลที่ 1 ทุกงวดที่ออก ในส่วนของ รางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2561 ตามการประกาศออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขที่ออก
สถิติหวย ปี 2561
30 ธันวาคม 2561 735867
16 ธันวาคม 2561 356564
1 ธันวาคม 2561 021840
16 พฤศจิกายน 2561 989903
1 พฤศจิกายน 2561 149840
16 ตุลาคม 2561 200515
1 ตุลาคม 2561 452643
16 กันยายน 2561 149760
1 กันยายน 2561 734510
16 สิงหาคม 2561 586117
1 สิงหาคม 2561 386602
16 กรกฎาคม 2561 596324
1 กรกฎาคม 2561 963623
16 มิถุนายน 2561 223131
1 มิถุนายน 2561 988117
16 พฤษภาคม 2561 075629
2 พฤษภาคม 2561 248038
16 เมษายน 2561 739229
1 เมษายน 2561 412073
16 มีนาคม 2561 218559
2 มีนาคม 2561 759415
16 กุมภาพันธ์ 2561 309915
1 กุมภาพันธ์ 2561 309915
17 มกราคม 2561 203823

สถิติหวยออก เลขท้าย 2 ตัว

รวมสถิติผลหวยย้อนหลัง หวยออกพ.ศ. 2561 สถิติหวยออก เฉพาะงวดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมทุกงวดที่ออกย้อนหลัง รวมสถิติหวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2561 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2561
30 ธันวาคม 2561 02
16 ธันวาคม 2561 62
1 ธันวาคม 2561 67
16 พฤศจิกายน 2561 16
1 พฤศจิกายน 2561 58
16 ตุลาคม 2561 93
1 ตุลาคม 2561 99
16 กันยายน 2561 79
1 กันยายน 2561 26
16 สิงหาคม 2561 10
1 สิงหาคม 2561 78
16 กรกฎาคม 2561 27
1 กรกฎาคม 2561 83
16 มิถุนายน 2561 46
1 มิถุนายน 2561 95
16 พฤษภาคม 2561 20
2 พฤษภาคม 2561 85
16 เมษายน 2561 60
1 เมษายน 2561 85
16 มีนาคม 2561 82
2 มีนาคม 2561 29
16 กุมภาพันธ์ 2561 39
1 กุมภาพันธ์ 2561 39
17 มกราคม 2561 50

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติผลหวยย้อนหลังนานกว่า 10 ปี เฉพาะงวดหวยออกพ.ศ. 2561 สถิติเลขหวย ประกาศรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตรวจเช็คสถิติรางวัล แสดงเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2561 ตามการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย
งวดวันที่ออก เลขท้ายที่ออก
สถิติหวย ปี 2561
30 ธันวาคม 2561 701, 884
16 ธันวาคม 2561 297, 369
1 ธันวาคม 2561 561, 988
16 พฤศจิกายน 2561 140, 876
1 พฤศจิกายน 2561 046, 509
16 ตุลาคม 2561 212, 192
1 ตุลาคม 2561 810, 561
16 กันยายน 2561 155, 297
1 กันยายน 2561 202, 097
16 สิงหาคม 2561 815, 591
1 สิงหาคม 2561 549, 726
16 กรกฎาคม 2561 138362
1 กรกฎาคม 2561 210, 217
16 มิถุนายน 2561 132, 868
1 มิถุนายน 2561 248, 650
16 พฤษภาคม 2561 506, 047
2 พฤษภาคม 2561 225, 602
16 เมษายน 2561 076, 526
1 เมษายน 2561 638, 924
16 มีนาคม 2561 205, 489
2 มีนาคม 2561 589, 723
16 กุมภาพันธ์ 2561 230, 748
1 กุมภาพันธ์ 2561 230, 748
17 มกราคม 2561 236, 397

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

ใหม่! รวมสถิติตัวเลขหวย สถิติผลหวยย้อนหลังเลขหน้า 3 ตัวล่าสุด เลขหวยงวดพ.ศ. 2561 สถิติหวยออก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ทุกงวดที่ออก ผลสลากเฉพาะงวดที่ตรงกับพ.ศ. 2561
งวดวันที่ออก เลขหน้าที่ออก
สถิติหวย ปี 2561
30 ธันวาคม 2561 031, 913
16 ธันวาคม 2561 480, 948
1 ธันวาคม 2561 045, 307
16 พฤศจิกายน 2561 471, 930
1 พฤศจิกายน 2561 384, 576
16 ตุลาคม 2561 392, 186
1 ตุลาคม 2561 726, 594
16 กันยายน 2561 323, 539
1 กันยายน 2561 512, 464
16 สิงหาคม 2561 670, 340
1 สิงหาคม 2561 832, 903
16 กรกฎาคม 2561 403, 530
1 กรกฎาคม 2561 429, 901
16 มิถุนายน 2561 432, 507
1 มิถุนายน 2561 310, 553
16 พฤษภาคม 2561 357, 130
2 พฤษภาคม 2561 527, 980
16 เมษายน 2561 273, 654
1 เมษายน 2561 131, 787
16 มีนาคม 2561 064, 720
2 มีนาคม 2561 318, 870
16 กุมภาพันธ์ 2561 007, 388
1 กุมภาพันธ์ 2561 007, 388
17 มกราคม 2561 624, 799
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0